fbpx
20.5 C
Zagreb
Subota, 20 srpnja, 2024

Krmno bilje

Siliranje trava i mahunarki

Siliranje trava i mahunarki

0
Pojam "siliranje" označava skladištenje zelene krme u anaerobnim uvjetima, pogodnim za razvoj i aktivnost mikroorganizama koji fermentiraju biljne ugljikohidrate u organske kiseline čime povećavaju kiselost biljne mase koja se tako konzervira u obliku silaže. Gotovo se svi usjevi mogu silirati, a najčešće se siliraju trave, mahunarke, djetelinsko-travne smjese i cijele biljke žitarica, osobito cijela biljka kukuruza. Usjevi koji su pogodni za siliranje sadrže puno šećera, a malo proteina, pa je po pogodnosti za siliranje na prvom mjestu cijela biljka kukuruza, zatim trave, mahunarke, a gomoljače i kupusnjače su najmanje pogodne za siliranje. Preporučljivo je usjeve manje pogodne za siliranje provenuti prije siliranja, silirati ih zajedno s visokoenergetskim krmivima (kukuruz, melasa) i/ili tretirati aditivima prilikom siliranja. Korištenje aditiva u obliku mliječno-kiselinskih inokulanat
uzgoj pokrovnih usjeva pokrovni usjevi

Višestruka korist pokrovnih usjeva

Proljetni rok sjetve za većinu poljoprivrednih vrsta iz botaničke porodice mahunarki koje mogu ostvariti dodatna plaćanja (PVP za povrće i krmne proteinske usjeve) je završio ili je na samom kraju. Međutim, ima dovoljno vremena...
proizvodnja krmnih kultura u slijedu

Proizvodnja krmnih kultura u slijedu

0
U procesu intenziviranja stočarske proizvodnje nužno je osigurati dovoljne količine kvalitetne voluminozne krme. U klimatski promijenjenim godinama to često puta nije moguće. Godine su sve sušnije, raspored oborine sve nepovoljniji, a temperaturni šokovi zaustavljaju...
uzgoj lupine

Lupina je neopravdano zapostavljena

0
Lupina je jedna od zapostavljenih mahunarki kod nas. Kada se govori o lupini, obično se misli na tri vrste: bijelu, žutu i uskolisnu lupinu. Koristi se za proizvodnju sjemena bogatog bjelančevinama. Zbog velike zelene...
kvaliteta krme kvalitetna krma

Što utječe na kvalitetu krme?

0
Kvaliteta krme definira se na različite načine, a često se jako loše razumije. Adekvatna hranidba domaćih životinja neophodna je za visoke priraste i proizvodnju mlijeka, učinkovitu reprodukciju i prihvatljiv profit. Međutim, kvaliteta krme varira...
sideracija zelena gnojidba krmne kulture za zelenu gnojidbu

Krmne kulture za zelenu gnojidbu

0
Zelena gnojidba ili sideracija je agrotehnička mjera popravka tla unošenjem zelene mase ciljano uzgajanih biljaka za tu namjenu. Uz organsku gnojidbu, korištenje stajskih gnojiva, komposta, mineralnu gnojidbu i plodored, važna je mjera održavanja i...
crvena djetelina proteinska krma

Djetelina – vrijedna proteinska kultura

0
Crvena djetelina je dvogodišnja do trogodišnja biljka i najraširenija je vrsta djeteline. Najbolje uspijeva u vlažnoj klimi na srednje teškim i blago kiselim tlima. Crvena djetelina daje vrlo kvalitetnu krmu, osobito bogatu bjelančevinama, mineralnim...
obnavljanje travnjaka

Koji su razlozi za obnavljanje travnjaka

0
Travnjaci su izloženi različitim utjecajima koji im mogu, u većoj ili manjoj mjeri, smanjiti kvalitetu i dugotrajnost. Ti utjecaji mogu biti prirodnog podrijetla ili djelovanjem čovjeka i životinja: poplave, jake zime, pogotovo golomrazice, slijeganje...
važnost bijele lupine bijela lupina

Gospodarska važnost bijele lupine

Od velikog broja vrsta iz roda Lupinus svega ih nekoliko ima gospodarsku važnost. Najvažnije kultivirane vrste su bijela (Lupinus albus L.), plava (Lupinus angustifolius L.) i žuta (Lupinus luteus L.) lupina. Neke vrste lupina...
Rane jare smjese mahunarki i žitarica

Rane jare smjese mahunarki i žitarica

0
Daju kvalitetnu krmu, koja se može koristiti na više načina i to kao zelena krma u slijedu, a višak proizvedene krme može se sušiti za sijeno u krajevima gdje je to moguće (Mediteran), odnosno silirati prema opremljenosti i potrebama gospodarstva.
Krmna repica - idealna za zelenu gnojidbu

Krmna repica – idealna za zelenu gnojidbu

0
Krmne kupusnjače predstavljaju veliku grupu biljnih vrsta, različitih namjena proizvodnje, koje imaju veliki značaj u biljnoj proizvodnji. Iako se kod nas sve manje koriste u hranidbi domaćih životinja, prema dijelu biljke koji se koristi...
sjetva pokrovnih usjeva pokrovni usjevi

Sjetva pokrovnih usjeva – nužnost i potreba

0
Sjetva pokrovnih usjeva u cilju poboljšanja stanja tla i povećanja prinosa narednih kultura u plodoredu vrlo je stara poljoprivredna praksa. Ona se primjenjivala u Kini prije 3000 godina i često se koristila u staroj...
prve košnje travnjaka košnja travnjaka

Kreću prve košnje travnjaka

0
Prve košnje travnjaka traže najbviše pozornosti budući da je prvi otkos je najrodniji i u njemu travnjak daje čak do 70 % ukupne godišnje produkcije krme. To je zato što na rast travnjaka najviše...
Spremanje travne silaže (2)

Spremanje travne silaže (2)

0
Gubici pri siliranju mogu značajno smanjiti hranidbenu vrijednost travne silaže. Prvi gubitci nastaju nakon košnje, tijekom provenjavanja, transporta i zbijanja biljne mase, sve dok u zbijenoj biljnoj masi ima kisika. Tada su aktivne aerobne bakterije, gljivice i plijesni koje troše topljive ugljikohidrate, oslobađaju vodu, CO2 i toplinu.
Hranjivost silažnog kukuruza

Hranjivost silažnog kukuruza

0
Silaža cijele kukuruzne biljke (silaže kukuruza) glavno je voluminozno krmivo obroka visokomliječnih krava i intenzivno tovljene junadi u SAD-u, Europi i Hrvatskoj. Silažu kukuruza, u odnosu na silaže drugih voluminoznih krmiva, odlikuje laka i fleksibilna proizvodnja i spremanje, visoka ješnost i sadržaj suhe tvari, te najviša i ujednačena koncentracija neto energije u obliku škroba. Hranjivost silažnog kukuruza kazuje koliko se mlijeka može proizvesti kad ga krava jede po volji.
grahorica uzgoj grahorice

Grahorica – alternativna mahunarka

0
Krmne mahunarke imaju veliki značaj u hranidbi stoke, poglavito mliječnih krava. Ako se njihova košnja obavi pravovremeno osiguravaju potrebne hranive tvari poput bjelančevina, energije i minerala. Oni pomažu u pripremi uravnoteženog obroka uz istovremeno...