Poljoprivredne vijesti

Produžen period za korištenje ICAR certifikata kvalitete

Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji produžen je period za korištenje ICAR certifikata kvalitete

Poziv iz HZMO -a

HZMO poziva osobe koje su radile u inozemstvu, a u sljedećih pet godina ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu iz hrv. osiguranja, da u područnim službama i uredima HZMO -a, prema mjestu prebivališta, podnesu Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu, kako bi što brže ostvarili pravo na hrvatsku mirovinu.

Koja su najčešća pitanja vezana uz zakup državnog poljoprivrednog zemljišta ?

Kako bi olakšali ispunjavanje obrazaca Gospodarskog programa koji dostavljaju sudionici javnog poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta donosimo odgovore na najčešće postavljena pitanja.

Nove IPARD isplate Lokalnim akcijskim grupama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvršila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za prihvatljive troškove u sklopu mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja".

Odluka o raspodjeli sredstava za mjeru Tehnička pomoć pčelarima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Odluku o raspodjeli sredstava organizatorima edukacije za mjeru Tehnička pomoć pčelarima - edukacija pčelara.

Za navodnjavanje i obranu od tuče 684 tisuća kuna iz IPARD -a

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvršila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za završeno ulaganje u sklopu mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva".

EU Komisija predlaže pravila o zaštiti od krađe povjerljivih poslovnih podataka

Europska komisija predložila je nova pravila o zaštiti neobjavljenih stručnih i poslovnih podataka (poslovnih tajni) od nezakonitog prikupljanja, uporabe i otkrivanja.

Kreditiranje uzgoja ženske teladi

Proizvodnja mlijeka u našoj zemlji posljednjih godina odvija se pod utjecajem čitavog niza negativnih utjecaja. Mliječna kriza koja je utjecala na mliječni sektor cijele Europe, nepovoljne klimatske prilike koje su uzrokovale rast cijena stočne hrane, rast troškova proizvodnje te prilagodba sustava potpora u predpristupnom razdoblju naše zemlje Europskoj uniji nepovoljno su se odrazile na proizvodnju mlijeka.

Staklarskom obrtu bespovratna potpora iz IPARD -a

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvršila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za završeno ulaganje u sklopu mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti".

Otvaranje tržišta Bliskog istoka za goveda i ovce podrijetlom iz Republike Hrvatske

U Ministarstvu poljoprivrede - Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane, dana 27. studenoga 2013. godine, održan je sastanak s delegacijom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i zemalja Bliskog istoka.

Javni pozivi za dodjelu zakupa za državno poljoprivredno zemljište

Agencija za poljoprivredno zemljište raspisala javne pozive za dodjelu zakupa za državno poljoprivredno zemljište na području Općina Drenje i Sibinj

Nova tvornica tvrtke Sardina d.o.o. u Postirama na Braču osvaja Svjetsko tržište

Nova tvornica tvrtke Sardina d.o.o. u Postirama na Braču izvozi 70 posto svojih proizvoda na inozemna tržišta, a cilj joj je sadašnji godišnji prihod od 25 milijuna eura ubuduće povećati na 35 milijuna eura.

Stanje u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj

U Ministarstvu poljoprivrede je, 21. studenog 2013. godine, održana sjednica Stručnog savjeta za praćenje stanja u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji na kojoj je razmatrano aktualno stanje u sektorima.

U Republici Hrvatskoj uzgajaju se 4 izvorne i zaštićene pasmine konja

U Ministarstvu poljoprivrede je 22. studenog 2013. godine, održana sjednica Stručnog savjeta za praćenje stanja u konjogojstvu na kojoj je razmatrano aktualno stanje.

Obavijest jedinicama lokalne samouprave o vođenju evidencija

Agencija za poljoprivredno zemljište upravlja i raspolaže poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 39/13).

11,2 milijuna kuna iz IPARD -a za preradu ribe

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvršila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za završeno ulaganje u sklopu mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice".