Je li članak 9., Stavak 3 zakona o dopunskim djelatnostima iz 2013. koji kaže da zarada od dopunskih djelatnosti ne smije prijeći 50 % ukupne zarade OPG u toj godini novim zakonom iz 2014. izbrisan, s obzirom da se nigdje ne navodi. Znači li to da OPG može od primjerice pružanja usluge pripreme hrane i pića (4.1 djelatnost) ostvarivati 100 % svoje ukupne godišnje zarade?

ODGOVOR

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18. i 32/19., dalje u tekstu: Zakon o OPG-u) i Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (Narodne novine, broj 62/19., dalje u tekstu: Pravilnik) propisuju uvjete za upis dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Zakon o OPG-u definira OPG kao organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti. Spomenutim propisima propisana je mogućnost upisa dopunskih djelatnosti na OPG-u uz obavljanje poljoprivrede kao primarne djelatnosti.

Slijedom navedenoga ističemo da u konkretnom slučaju OPG ne može od nepoljoprivredne djelatnosti (pružanja ugostiteljskih usluga) ostvariti 100 % ukupnih prihoda svoga OPG-a. Ta djelatnost mu predstavlja tek dopunsku djelatnost uz obavljanje poljoprivrede kao primarne djelatnosti. Ograničenje od 50 % koje navodite u upitu više nije propisano Zakonom o OPG-u i Pravilnikom.

Dopunske djelatnosti na OPG-u predstavljaju proizvodne i uslužne djelatnosti povezane s poljoprivredom. One omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje znanja, vještina i rada članova OPG-a. Pravilnik u Prilogu 6. daje detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u te su dopunske djelatnosti iz oznake 4 pružanje ugostiteljskih, turističkih usluga na OPG-u propisane oznakom 4.1. pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u sukladno posebnim propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost kao pružanje ugostiteljskih usluga u objektima koji mogu biti:

 • 4.1.1. vinotočje;
 • 4.1.2. kušaonice;
 • 4.1.3. izletište;
 • 4.1.4. sobe;
 • 4.1.5. apartmani;
 • 4.1.6. ruralne kuće za odmor;
 • 4.1.7. prostori za kampiranje (i robinzonski smještaj);
 • 4.1.8. ostali ugostiteljski objekti povezani s djelatnostima iz ove oznake.

Također i oznakom 4.2. pružanje usluga u turizmu sukladno posebnim propisima koji uređuju usluge u turizmu kao što su:

 • 4.2.1. omogućavanje sudjelovanja u poljoprivrednim aktivnostima kao što su berba voća i povrća, ubiranje ljetine i slično;
 • 4.2.2. omogućavanje sudjelovanja u aktivnostima akvakulture kao što su: hranidba vodenih organizama, čišćenje uzgojnih instalacija, izlov vodenih organizama, prezentacija uzgoja vodenih organizama i slično;
 • 4.2.3. lov i ribolov te prezentacija načina lova i ribolova;
 • 4.2.4. vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje, pješačenje i slične aktivnosti;
 • 4.2.5. aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma;
 • 4.2.6. iznajmljivanje prostora, sredstava, pribora i opreme za pojedinu aktivnost;
 • 4.2.7. iznajmljivanje prostora za izlet i piknik;
 • 4.2.8. provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih za poljoprivredu, akvakulturu, tradicijske obrte i slično;
 • 4.2.9. prezentacija poljoprivrednog gospodarstva, lovišta i šuma te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru njih;
 • 4.2.10. posjeti etno zbirkama i slično;
 • 4.2.11. pružanje usluge izleta i turističkog transfera na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za goste koji koriste usluge smještaja sukladno zakonu kojim je uređeno pružanje tih usluga.

Napominjemo da se dopunske djelatnosti na OPG-u mogu obavljati ako su za njih ispunjeni opći i posebni uvjeti ako su oni utvrđeni posebnim propisima. Ugostiteljske usluge koje se mogu pružati na OPG-u te uvjeti pod kojima se pojedine usluge mogu pružati propisane su Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) i Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 54/16., 69/17. i 120/19.).

Upis dopunskih djelatnosti (jedne ili veći broj dopunskih djelatnosti) obavlja se u mjesnom nadležnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnošenjem zahtjeva za upis u Upisnik OPG-ova. Prilikom upisa dopunske djelatnosti u Upisnik OPG-ova potrebno je dostaviti (uz dokaz o upisu u registar poreznih obveznika u skladu s poreznim propisima) i rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga upravnog tijela mjesno nadležne županije, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba koje je nadležno za poslove ugostiteljstva.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje