Mogu li kao fizička osoba zakupiti zemljište koje je u ARKOD-u i baviti se ekološkom proizvodnjom i ostvariti pravo na poticaj ili moram imati registrirani OPG, ili neki drugi oblik poduzeća?

ODGOVOR

Prihvatljivi korisnici za Mjeru 11 su aktivni poljoprivrednici i grupe poljoprivrednika u skladu sa Zakonom o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/2018., 42/2020., 127/20. i 52/2021.), koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika i koriste zemljište upisano u ARKOD te održavaju ili prelaze na ekološku poljoprivrednu proizvodnju u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848. Ako se želite baviti ekološkom proizvodnjom, poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik ekoloških subjekata. Proizvodnja mora biti pod stručnom kontrolom. Stručnu kontrolu obavljaju kontrolna tijela ovlaštena od strane Ministarstva poljoprivrede, a kontrola je obvezna najmanje jednom godišnje.

Popis kontrolnih tijela koja možete kontaktirati i zatražiti prvu službenu kontrolu nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/poljoprivreda-173/poljoprivreda-175/ekoloska/popis-ovlastenih-kontrolnih-tijela/3671. Nakon što je kontrolno tijelo obavilo prvu službenu kontrolu nad poljoprivrednim gospodarstvom i dostavilo zapisnik o prvoj službenoj kontroli, nositelj/ovlaštena osoba poljoprivrednog gospodarstva ima obvezu ispuniti obrazac zahtjeva za upis u Upisnik ekoloških subjekata iz Priloga I Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede („Narodne novine“,  br. 11/2020.).

Zahtjev se podnosi u podružnicama Agencije za plaćanja. Uz zahtjev treba priložiti kopiju zapisnika kontrolnog tijela za ekološku proizvodnju o obavljenoj prvoj službenoj kontroli. Ako je dostavljena gore navedena dokumentacija, ispunjeni su svi uvjeti za upis u Upisnik ekoloških subjekata. Agencija za plaćanja izdaje rješenje o upisu u Upisnik ekoloških subjekata. Više detalja vezanih za ostvarivanje potpore možete pronaći u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu; također i u brošuri Kako ostvariti potporu za IAKS mjere.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje