U posjedu sam poljoprivrednog zemljišta, u katastru se vodi pod oranica. Trebao bih stručno mišljenje može li se na tom zemljištu napraviti solarna elektrana od 1 MW? Pozicija za solarnu elektranu je idealna i dobio sam pozitivno mišljenje iz HEP-a?

ODGOVOR

Sukladno čl. 22 važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište izvan granica građevinskog područja ne može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim kad nema niže vrijednoga poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj blizini, što ne uključuje izgradnju igrališta za golf i samostalnih građevina solarnih elektrana. Mogućnost gradnje na P3 i ostalim poljoprivrednim zemljištima propisana je prostornim planom.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje