Ako korisnik ne može ispoštovati uvjete za proizvodno vezanu potporu (isporučiti 25 t jabuke/ha) radi mraza, isplaćuje li se poticaj za tu potporu? Ako da, mora li elementarna nepogoda biti proglašena od državnih institucija i što ako iste ne proglase elementarnu nepogodu, ali naše meteo stanice evidentiraju mraz?

ODGOVOR

Površine pod nasadom jabuke, a za koje korisnik nije u mogućnosti ispuniti uvjet isporuke minimalne količine voća po hektaru, a što za jabuku iznosi 25 tona po hektaru, prihvatljive su za proizvodno vezanu potporu samo ako je razlog neispunjenja uvjeta prihvatljivosti ili obveza korisnika, dokazana viša sila ili iznimne okolnosti.

Korisnik mora posjedovati pravovaljanu dokumentaciju kojom može potvrditi postojanje više sile. Ako je proglašena elementarna nepogoda mraz, dokumentacija koja služi kao dokaz može biti Odluka iz koje je nedvojbeno moguće utvrditi da se površina za koju se dokazuje nemogućnost ispunjavanja uvjeta isporuke minimalne količine voća po hektaru nalazi na području za koje je donesena Odluka. Ako elementarna nepogoda nije proglašena, tada korisnik mora imati drugi valjani dokaz kojim može potvrditi postojanje mraza na području na kojem se nalazi nasad.

Državni hidrometeorološki zavod na zahtjev korisnika daje informacije i podatke o stanju vremena i klime u Hrvatskoj te hidrološke podatke. Podaci se daju u tekstualnom, numeričkom i grafičkom obliku (tablice, grafikoni i sl.) ili nekom drugom obliku po vašem izboru. O slučaju više sile ili iznimnih okolnosti, vi kao korisnik ili vaš ovlaštenik, dužni ste u pisanom obliku na Obrascu 4. i/ili 5. Priloga 3. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu izvijestiti Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u roku od 15 radnih dana od trenutka kad to možete učiniti.

O prijavljenim slučajevima više sile ili iznimnih okolnosti odlučivat će Povjerenstvo za višu silu i iznimne okolnosti u Agenciji za plaćanja.