Nastavno na tekst i objavu novih natječaja za 4.1.1. zanima me kad će korisnici dobiti Odluke APPRRR-a za istu mjeru prijavljenu u 2018. godini (4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti PG-voće i povrće (SO od 6.000 do 250.000 EUR), natječaj aktivan do 17.10.2018.) Iako je obveza Agencije za 120 dana izdati Odluku o statusu projekta (je li projekt prošao administrativnu kontrolu, odbačen ili prihvatljiv za financiranje) to se za dio projekata nije dogodi,lo. I dalje su na čekanju i ne zna se što će biti s njima. U tom statusu poljoprivrednici ne mogu planirati ulaganja, a i ne mogu se javljati na nove natječaje tog tipa, osim ako odustanu od natječaja iz 2018. g.(što stvara novi trošak konzultantskih usluga koje su predfinancirane i ostale dokumentacije, npr. građevinske). Slična je situacija i sa projektima iz 3. natječaja za 6.3.1.

ODGOVOR

Željeli bismo naglasiti da je produljenje rokova obrade natječaja za operaciju 4.1.1. VIP (SO 6.000-250.000 EUR) nastalo kao posljedica povećanja alokacije, čime se osiguralo financiranje većeg broja projekata. Obrada zahtjeva koji su inicijalno trebali proći bila je dovršena još tijekom 2019. godine, pri čemu treba naglasiti da je glavnina odluka ipak bila izdana u zadanim rokovima te su i korisnici mogli na vrijeme provesti svoje projekte. Nažalost, svako povećanje alokacije podrazumijeva i nešto dulju obradu, s obzirom da se paralelno obrađuju i ostali natječaji. Svim korisnicima koji su ostvarili pravo na potporu izdani su ugovori te oni koji nisu dobili ugovore mogu bez zadrške podnositi svoje prijave na natječaje za navedenu operaciju. Što se tiče obrade zahtjeva iz trećeg natječaja za operaciju 6.3.1., inicijalna alokacija od 279 milijuna kuna se kroz dvije izmjene povećala na 474 milijuna kuna što je podrazumijevalo dodatnu obradu još 2.000 zahtjeva. I u navedenom slučaju, obrada inicijalno prihvatljivih zahtjeva bila bi gotova još tijekom 2019. godine. Povećanje alokacije provedeno je kako se korisnici ne bi morali ponovno javljati na natječaj, a zahtjevi se obrađuju sukladno tehničkim mogućnostima Agencije te se uskoro očekuje dovršetak obrade svih zahtjeva. Napominjemo da su i u ovom slučaju izdane odluke i ugovori za većinu korisnika, a da se sada izdaju onim korisnicima koji su inicijalno bili ispod crte. Povećanjem alokacije omogućeno je i tim korisnicima da dobiju sredstva bez čekanja na novi natječaj i trošenja dodatnih sredstava na pripremu projekta.

Prethodni članakIsplati li se uzgoj lijeske?
Sljedeći članakOlakšice za doniranu hranu
Avatar
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju javna je ustanova čija je djelatnost operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provođenje programa međunarodne potpore, plaćanje i nadzor provedbe programa i mjera i provođenje kontrole na terenu. Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. veljače 2009. godine, Republika Hrvatska postala je osnivač Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju javna je ustanova čija je djelatnost operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provođenje programa međunarodne potpore, plaćanje i nadzor provedbe programa i mjera i provođenje kontrole na terenu. Sjedište Agencije je u Zagrebu, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu. Svaka država članica Europske unije mora imati agenciju za plaćanja u poljoprivredi. Osnivanje takve agencije u Hrvatskoj bio je uvjet za zatvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom, pa je tako Agencija za plaćanja u poljoprivredi  jedina institucija čije je osnivanje, odnosno postojanje, izrijekom navedeno u Ugovoru o pristupanju Hrvatske u EU kao uvjet za punopravno članstvo.     Da bi mogla povlačiti oko 5 milijardi kuna godišnje iz EU proračuna namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju RH, Agencija za plaćanja mora biti akreditirana po točno određenim kriterijima (Uredba EK 885/2006). Da bi dobila akreditaciju, Agencija za plaćanja je morala uspostaviti Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) preko kojeg sve zemlje članice EU zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.    Od ostalih neophodnih sustava, Agencija ima Upisnik poljoprivrednika s 174 953 registriranih poljoprivrednika (podaci od 4.5.2016.), zatim ARKOD – sustav za digitalnu identifikaciju zemljišnih parcela; te prateće registre (vinogradarski registar, registar primarnih proizvođača hrane, registar subjekata u ekološkoj proizvodnji), ISAP – centraliziranu elektronsku bazu podataka (za istovremeni unos podataka s 25 lokacija APPRRR u RH) i AGRONET – zaštićenu internetsku aplikaciju putem koje poljoprivrednici pregledavaju podatke o svom gospodarstvu te u kojoj elektronski popunjavaju godišnje zahtjeve za potpore.  Osnovni poslovi APPRRR:  - provedba nacionalnih mjera potpora u poljoprivredi i ribarstvu - provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politke EU (izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja) -provedba mjera Zajedničke organizacije tržišta EU (intervencije u  stočarstvu/bilinogojstvu; raspodjela uvozno/izvoznih dozvola; proizvodna ograničenja u sektoru mlijeka i šećera; provedba mjera privatnog skladištenja; provedba Sheme školskog voća i Sheme školskog mlijeka) - provedba mjera IPARD programa (6 mjera) - provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru pčelarstva - provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru vinarstva - provedba mjera Zajedničke ribarstvene politike EU - dodjela prava na potrošnju „plavog goriva“ - naknada šteta od elementarnih nepogoda - provedba potpora osiguranja usjeva - provedba programa kapitalnih ulaganja   www.apprrr.hr