Izvanredna sam studentica i otvorila bih OPG. Zanima me kakvi se doprinosi plaćaju. Također, da li otvaranjem OPG mogu prodavati ručno izrađene proizvode, npr. poklon kutije, kitice za vjenčanja itd.?

ODGOVOR

Upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava obavlja se u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 29/18. i 32/19.) te njegovim provedbenim propisom Pravilnikom o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, broj 62/19.). Fizička osoba koja zbog samostalnog obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede ima ekonomsku veličinu gospodarstva veću od 3000 eura i/ili koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit u skladu s posebnim propisima, ako odabere organizacijski oblik OPG-a, upisuje se u Upisnik OPG-ova.

U skladu s odredbama članka 23. stavaka 3. i 4. Zakona o OPG-u, nositelj OPG-a i članovi OPG-a koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje (nisu osigurani po osnovi rada, nisu korisnici prava na mirovinu ili nisu redovni studenti/učenici) upisom u Upisnik obveznici su mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o mirovinskom osiguranju propisuju obvezu stjecanja statusa osiguranika u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju te s tim u vezi obvezu uplaćivanja doprinosa. Također, u skladu s člankom 85.a Zakona o doprinosima osiguranik po osnovi poljoprivrednika upisanog u Upisnik kao nositelj ili član OPG-a obveznik je doprinosa i obveznik je plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

Vezano za prodaju u organizacijskom obliku OPG, naglašavamo da OPG može prodavati samo vlastite poljoprivredne proizvode. OPG se prilikom prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda u obvezi pridržavati uvjeta i obveza predviđenih kako propisima iz područja poljoprivrede, tako i Zakona o trgovini te drugim posebnim propisima. Zakon o OPG-u daje mogućnost upisa dopunskih djelatnosti na OPG-u uz obavljanje poljoprivrede kao primarne djelatnosti.

Dopunske djelatnosti na OPG-u predstavljaju proizvodne i uslužne djelatnosti povezane s poljoprivredom. One omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje znanja, vještina i rada članova OPG-a. U Prilogu 6. Pravilnika možete se informirati o detaljnom pregledu dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u. Upis dopunskih djelatnosti obavlja se u nadležnom uredu APPRRR podnošenjem zahtjeva za upis u Upisnik OPG-ova. Dopunske djelatnosti  mogu se obavljati na OPG-u ako su za njih ispunjeni opći i posebni uvjeti ako su oni utvrđeni posebnim propisima koji reguliraju tu djelatnost.

OPG za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i dopunskih djelatnosti na OPG-u mora posjedovati proizvodne resurse za proizvodnju vlastite sirovine. Dio sirovine može kupovati od i od drugih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-ova, obrta ili trgovačkih društava). Vezano za navode u upitu o mogućoj proizvodnji ručno izrađenih proizvoda na OPG-u, potrebno se obratiti službenicima Agencije. Proizvodnja i prodaja ručno izrađenih proizvoda može se obavljati  u ostalim organizacijskim oblicima kao što su obrt ili trgovačko društvo.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje