Stranice u tiskanom izdanju: 67 – 68

Sve višegodišnje kulture zahtijevaju redovito orezivanje kako bi se održao optimalni odnos između vegetativnog i generativnog dijela biljke te, u konačnici, proizveli plodovi visoke kakvoće.

Nakon provedenog zahvata rezidbe na tlu ostaju orezane grane, tj. biljna, organska masa koja se potom iznosi i spaljuje, malčira i unosi u tlo ili se u novije doba, balira i koristi za ogrjev. Međutim, spomenuta organska masa predstavlja vrijedan izvor hraniva. Kako bi se vrijedni makroelementi i mikroelementi vratili biljkama od kojih potječu, potrebno ih je prethodno obraditi. Dva su najraširenija načina pretvorbe ostataka rezidbe u kvalitetno gnojivo, a to su kompostiranje te proizvodnja biochara (biougljena). Kompostiranje predstavlja proces mikrobiološke razgradnje organskih materijala pri čemu se dobiva kvalitetno organsko gnojivo vrlo slično humusu – kompost. Najčešće se koriste biljni ostaci koji se često miješaju s drugim organskim materijalima poput vapna, pepela, stajskog gnoja, ostataka prerade poljoprivrednih proizvoda ili mineralnim materijalima poput mineralnih gnojiva. Bitno je napomenuti da, kako bi kompost bio pogodan za primjenu u tlo, isti ne smije sadržavati teške metale, sjeme korova ili patogene organizme.

Kako kompostirati?

Proizvodnja biougljena

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju Gospodarskog lista br. 6/2019

Postavi pitanje autoru klikom ovdje