Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i Svjetska banka su 11. listopada 2018. godine započeli zajedničku provedbu projekta „Strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske 2020“. Ovo je nastavak suradnje sa Svjetskom bankom na izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, u kojoj poljoprivreda zauzima značajno mjesto, kroz tematsku radnu skupinu „Hrana i bioekonomija“. Novom strategijom osigurat će se komplementarnost s krovnim strateškim dokumentom i postaviti temelje za razvoj moderne poljoprivrede i ribarstva u sljedećem desetljeću.

U tijeku je izrada strateških dokumenata kojima će se odgovoriti na izazove u sektoru poljoprivrede i ribarstva za razdoblje nakon 2020. godine. Nacionalna strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja i Višegodišnji plan razvoja ribarstva nakon 2020. godine definirat će ciljeve i smjernice djelovanja poljoprivredne politike kako bi se povećala konkurentnost hrvatske poljoprivrede.
Temelj za izradu strategija čine sveobuhvatne dijagnostičke analize trošenja javnih sredstava u sektoru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, kao i ekstenzivne konzultacije sa svim dionicima u sektoru. Uz ove strateške dokumente, izradit će se i planovi djelovanja za naredno razdoblje, osmisliti aktivnosti kojima će se ispuniti ciljeve strategija te razraditi i provesti inovativne pilot projekte u svrhu testiranja predloženih rješenja. Sve ove aktivnosti poslužit će i kao temelj za proces izrade operativnih programa za sljedeći financijski okvir EU 2021.-2027.

Kako bi se prijedlozi strateških dokumenata u svim fazama njihove izrade, približili poljoprivrednicima i kako bi javnost u bilo kojoj fazi mogla dati svoj doprinos, prijedlog, komentar – izrađena je internetska stranica projekta www.poljoprivreda2020.hr na kojoj će se objavljivati svi dokumenti i pozivi na sudjelovanja u raspravama o nacrtima prijedloga dokumentacije koje će se održavati diljem zemlje, sve do lipnja kad će se prijedlog strategije uputiti u proceduru e-savjetovanja.

Upitnik

Prije prvog savjetovanja pozivaju se poljoprivrednici na ispunjavanje anonimnog upitnika https://poljoprivreda2020.hr/anketa-o-stanju-u-hrvatskoj-poljoprivredi koji se nalazi na ranije navedenoj internetskoj adresi i koji se može ispuniti do 15.travnja, kako bi se dobila povratna informacija o smjeru budućeg razvoja. Da bi konačna verzija strateških dokumenata dobila nacionalni konsenzus i bila u skladu s potrebama i mogućnostima naših poljoprivrednih proizvođača, ribara i domaćeg, europskog i svjetskog tržišta, što više ljudi iz realnog sektora trebalo bi se priključiti raspravi.

Postavi pitanje autoru klikom ovdje