Uradio sam kompletnu analizu tla. Kombinirao sam stajsko i NPK gnojivo, a ove godine prihranjivao vodotopivim Fitofert gnojivima. Osobito loš rezultat sam imao kod krastavaca i paprike, a rajčica i patlidžan bi trebali bolje uspijevati. Šaljem rezultate analize, a molim da mi pojasnite kako ispravno gnojiti u vrtu?

ODGOVOR

pH tla je najvažniji pokazatelj stanja zemljišta te ima utjecaj na sve fiziološke procese u biljkama. pH tla koji vam je određen analizom ukazuje na alkalno tlo koje stvara nepovoljne uvjete za razvoj biljaka. Najveći problem kod uzgoja povrća u alkalnom tlu je usvajanje hraniva. Dolazi do smanjene topljivosti makro elemenata poput fosfora i kalija.

Mogućnosti uzgoja povrća u alkalnim tlima te korekcija tla:

1. Aplikacija NPK gnojiva koja imaju iskoristivost u širokom rasponu pH tla:

  • Yara Mila Complex 12-11-18 je najučinkovitije gnojivo na svim tipovima tla, pri povišenom pH te na iscrpljenim tlima. Najvažnija karakteristika je sadržaj fosfora u obliku orto i polifosfata te omogućava najvišu iskoristivost svih hraniva čak i u alkalnim tlima. Kod uzgoja plodovitog povrća aplicirati ga u pripremi tla u osnovnoj obradi ili pred sadnju 4 kg/100 m2. U fazi intenzivnog porasta te cvatnje i zametanja plodova aplicirati 2 kg/100 m2 te dodati Yara Liva Nitrabor 3 kg/100m2. Preko lista poprskati s Yara Vita Frutrel 3 ml/l vode svakih 10-14 dana i posebna aplikacija Yara Vita Caltrac 3 ml/l vode svakih 7-10 dana od faze intenzivnog porasta do početka zriobe.

2. Aplikacija organskih i organo-mineralnih gnojiva u dubljim slojevima tla:

  • Kod pripreme tla za sadnju duboko unijeti (štihačom) kravlje-konjsko peletirano gnojivo Superstallatico 15 kg/100 m2.

3. Aplikacija amonij sulfata:

  • Elementi iz amonij sulfata pozitivno djeluju na rast kulture i izvrsno je gnojivo za alkalna tla. Preporučujem ga za proljetnu gnojidbu te u kasnijim fazama uzgoja. Gnojivo uzrokuje kiselu reakciju tla.