fbpx

Stočarstvo

ivekov kutićek uredile kušaonicu sira

Sredstvima Programa ruralnog razvoja RH uredile kušaonicu sira

0
Sve je počelo prije nekih stotinjak godina... Prabaka je počela raditi sir, potom i baka, onda majka, a danas ga rade sestre Romina i Melita. Ne kaže se uzalud da je žena oslonac i...
opg mande brajković

Kad ima volje, ništa nije teško!

0
Na dvadesetak minuta vožnje od centra grada Rijeke, općine Čavle i Jelenje tvore područje Grobnišćine, koja je dobila naziv prema frankopanskom kaštelu Grobnik. Mjesto je to ugodne klime, gdje se miješaju morski zrak s...
hranidba sportskih konja

Hranidba sportskih konja

0
Konji su biljojedi koji se zbog specifičnosti probavnog sustava mogu prilagoditi različitim tipovima hranidbe. Za ispravnu hranidbu važno je poznavati osnove njihovog probavnog sustava od načina uzimanja hrane, anatomskog izgleda i položaja u trbušnoj...
potpore uzgajivačima ovaca i koza

U e-savjetovanju program potpore uzgajivačima ovaca i koza

0
Ministarstvo poljoprivrede je u ponedjeljak, 18. listopada 2021. godine, uputilo u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću Program potpore uzgajivačima ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine, kako bi se pružila financijska...
uzgoj kunića pasmine kunića

Uzgoj kunića na OPG-u

0
Nekoć vrlo popularan uzgoj kunića na obiteljskim gospodarstvima, posljednjih je godina gotovo iščezao. Razlozi su mnogobrojni, od manjeg broja radno sposobnog stanovništva do smanjenog interesa za konzumacijom kunićjeg mesa. No upravo bi meso kunića...
hranidba kunića hrana za kuniće

Hranidba kunića

0
Kunić je biljojed iz reda glodavaca i kao takav spada u monogastrične životinje. Probavni sustav kunića omogućuje uzimanje velikih količina voluminozne hrane bogate sirovim vlaknima. Ukupna duljina probavnog trakta odraslog kunića iznosi...

Reprodukcija kunića

0
Ženski spolni organi se sastoje od dva jajnika, jajovoda, maternice, rodnice i stidnice. Njihova uloga je da proizvode jajašca, prihvate oplođeno jajašce te nose plod do samog poroda i da u samom porodu omoguće...
klanje kunića kvaliteta mesa kunića

Klanje kunića i kvaliteta mesa

0
Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom (NN 123/19) dozvoljava registraciju objekta za klanje kunića (lagomorfa) na gospodarstvu podrijetla - objekt koji se nalazi na gospodarstvu gdje...
uginuća janjadi i jaradi

Kako spriječiti uginuća janjadi i jaradi?

0
Bolesti i smrtnost mladunčadi predstavljaju jedan od najvećih ekonomskih gubitaka u stočarstvu, pa tako i u malih preživača. Tamo je taj gubitak izraženiji jer su ostali troškovi uzgoja niži u odnosu na neke druge...
teška situacija u stočarskom sektoru mjere pomoći stočarskom sektoru

Novonastali poremećaji na tržištu žitarica rizični su za cijeli stočarski sektor!

0
Šest sektorskih stočarskih Odbora Hrvatske poljoprivredne komore održalo je sredinom rujna hitan sastanak na kojem je ponovo razmatrana teška situacija u stočarskom sektoru koja je uvjetovana globalnim tržišnim poremećajima. Sastanak Odbora iz sektora stočarstva...
šampion državne stočarske izložbe konja

Koliko vrijedi šampion državne stočarske izložbe konja?

0
Hrvatski posavac Patrik 329 Miroslava Carena iz sela Žirčica u općini Martinska Ves kod Siska, šampion je državne stočarske izložbe konja u Gudovcu na Bjelovarskom sajmu. Ona je održana nakon dvije godine zbog pandemije...
šampinjoni u hranidbi janjadi

Šampinjoni u hranidbi janjadi – pomodnost ili prednost?

0
Od 2006. godine na snazi je EU Uredba koja zabranjuje upotrebu antibiotika kao promotora rasta u stočarstvu. Meso namijenjeno ljudskoj prehrani ne smije sadržavati rezidue antibiotika jer na taj način potičemo stvaranje daljnje otpornosti...
tornado u istri boškarini

Boškarini ostali bez krova nad glavom

0
Orkanski tornado kakav se ne pamti u Istri na Poreštini u kolovozu je opustošio neka sela i nanio veliku štetu. Posebice Mariju Gašpariniju, poznatom uzgajivaču istarskih goveda. Njemu se boškarini ostali bez krova nad...
uzgoj lipicanaca lipicanci garić

Zaljubljenici u lipicance širili bi proizvodnju

0
OPG Dalibora Garića, iz Dragovaca, sela u brdskom dijelu općine Nova Kapela u Brodsko-posavskoj županiji bavi se mješovitom proizvodnjom: stočarstvom, ratarstvom i voćarstvom. Najveća ljubav su im lipicanci, a uz uzgoj lipicanaca žele se...
lažni i prerani trudovi kod životinja

Lažni i prerani trudovi kod životinja – kako ih prepoznati?

Pod lažnim ili preranim trudovima podrazumijevamo bolno stanje kod gravidnih životinja u trbuhu. Ono se po vanjskim znakovima očituje kao porođajni trudovi. Lažni i prerani trudovi se javljaju kod goveda i koza u posljednja...
križanci domaće i divlje svinje

Kakvi su križanci domaće i divlje svinje?

0
U Hrvatskoj je kao i u ostatku svijeta u posljednjih dvadesetak godina došlo do značajnog povećanja broja divljih svinja. Razlozi tom povećanju su mnogobrojni. Od povoljnih okolišnih uvjeta u smislu dovoljnih količina hrane do...