Koji su simptomi napada tekuti na peradi? Jesu li ovi paraziti prisutni u bilo koje doba godine i koji su načini suzbijanja najučinkovitiji?

ODGOVOR

Simptomi napada tekuti kod peradi su: nemir, poremećaj spavanja, nelagoda, gubitak na težini, smanjenje proizvodnje jaja, također sisanje krvi od strane tekuti može uzrokovati anemiju, a u ekstremnim slučajevima i uginuće. Kokošja tekut je nametnik toploga vremena, optimalna temperatura je od 25 do 35°C i relativna vlažnost zraka od 70 %. Najučinkovitiji način da se spriječi pojava tekuti je prevencija i higijena objekta, pažljivim pregledavanjem potencijalnih skrovišta (npr. prečke, pukotine, kutovi, pojilice, hranilice i sl), nadalje zamjena cijelog jata, a ne pojedinačno nadomještanje, kao i održavanje okoliša peradanjaka čistim.