Zakonska regulativa kaže: ‘‘Industrijska konoplja je konoplja (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2 % i manjim, a čije sorte se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i nije uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga.” U razgovoru s policijskim službenicima mi je rečeno da je marihuana (industrijska konoplja) 0.3 % THC-a i više. Stoga me zanima je li dobro tumačenje zakona da su 0.1 % i 0.2 % THC-a legalni (brojevi iskazani na 2 decimale od 0.00-0.24% THC-a), a ilegalno 0.3% (brojevi na 2 decimale 0.25% + THC-a)?

ODGOVOR

Kao što ste i sami naveli u Izmjenama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (NN, broj 39/19.), članak 2., točka 5. kaže: “Industrijska konoplja je konoplja (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2 % i manjim… “ Prema tome ako vi svoj proizvod date na analizu u laboratorij i dobijete nalaz koji se izražava na dvije decimale, a Zakonom je izražena jedna decimala, tada bi se matematičkom logikom sve vrijednosti do 0,24% svodile na 0,2 %. Vaš slijed razmišljanja je u redu. Svaki sadržaj jednak ili veći od 0,25 % išao bi prema većoj vrijednosti koja nije dopuštena našim zakonodavstvom. Neke države imaju graničnu vrijednost 0,3 %, ali kod nas je još uvijek 0,2 %.