Zakonska regulativa kaže: ‘‘Industrijska konoplja je konoplja (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2 % i manjim, a čije sorte se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i nije uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga.” U razgovoru s policijskim službenicima mi je rečeno da je marihuana (industrijska konoplja) 0.3 % THC-a i više. Stoga me zanima je li dobro tumačenje zakona da su 0.1 % i 0.2 % THC-a legalni (brojevi iskazani na 2 decimale od 0.00-0.24% THC-a), a ilegalno 0.3% (brojevi na 2 decimale 0.25% + THC-a)?

ODGOVOR

Kao što ste i sami naveli u Izmjenama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (NN, broj 39/19.), članak 2., točka 5. kaže: “Industrijska konoplja je konoplja (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2 % i manjim… “ Prema tome ako vi svoj proizvod date na analizu u laboratorij i dobijete nalaz koji se izražava na dvije decimale, a Zakonom je izražena jedna decimala, tada bi se matematičkom logikom sve vrijednosti do 0,24% svodile na 0,2 %. Vaš slijed razmišljanja je u redu. Svaki sadržaj jednak ili veći od 0,25 % išao bi prema većoj vrijednosti koja nije dopuštena našim zakonodavstvom. Neke države imaju graničnu vrijednost 0,3 %, ali kod nas je još uvijek 0,2 %.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje