Pitanje se odnosi na članak 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu vezan za stočarstvo gdje u stavku 1. pod točkama b) i f) piše da se gleda prosječan odnos broja grla stoke u razdoblju od 12 mjeseci koji prethodi objavi javnog natječaja. Zatim u istom članku 36., stavak 8 kaže: ponuditeljima iz stavka 1. točke b) i točke f) boduju se podaci za godinu koja prethodi objavi javnog natječaja. Hoće li se bodovati broj grla stoke u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode objavi javnog natječaja( od 5./2022. do 5./2023.), ili 12 mjeseci od prethodne godine?

ODGOVOR                                  

Nakon analize zaprimljene dokumentacije sadržane u prijavi pojedinog ponuditelja na natječaju za zakup, Povjerenstvo za zakup je dužno analizirati prijavu te potom donijeti prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup na koju Ministarstvo poljoprivrede daje suglasnost.  Povjerenstvo za zakup u postupku utvrđivanja najpovoljnije ponude za zakup može u slučaju potrebe za tumačenjem pojedinih odredbi zakona i podzakonskih propisa, zatražiti mišljenje Ministarstva poljoprivrede.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje