Registrirao sam OPG, imam nasad kupine, želio bih proizvoditi voćno vino te ga prodavati na svom OPG-u. Koji su točno koraci za realizaciju proizvodnje vina od kupine? Registrirao bih se kao mali proizvođač vina.

ODGOVOR

Koraci do proizvodnje kupinovog vina su slični kao i kod proizvodnje vina od grožđa. U regionalnoj Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju upisujete svoj voćnjak (ARKOD parcelu) u Registar voćnjaka. Prije toga, naravno, morate biti upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava NN 62/2019.Nakon toga potrebno se upisati u Evidenciju proizvođača voćnih vina koju vodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo, sukladno važećem Pravilniku o voćnim vinima.  U sklopu te Evidencije obavezni ste popunjavati i dostavljati obvezne izjave: Izjavu o proizvodnji voćnih vina i Izjavu o zalihama voćnih vina u vlasništvu na dan 31. srpnja.Sve obrasce vezane za Evidenciju proizvođača voćnih vina možete naći na poveznici https://www.hapih.hr/cvvu/obrasci/. Nakon tih registracija možete staviti voćno vino na tržište, a postupak je opisan je na poveznici  https://www.hapih.hr/cvvu/procesi/. Kao i kod vina zakonska vam je obveza i  registracija subjekta i objekta u poslovanju s hranom pri Ministarstvu zdravstva i prijava u Registar trošarinskih obveznika koju vodi vama nadležna Carinska uprava Ministarstva financija.