Koja je procedura za dobivanje potpora za nabavku protugradne mreže?

ODGOVOR

Trošak kupnje protugradne mreže (sustava za zaštitu od tuče) prihvatljiv je u sklopu nekoliko mjera. Točnije kod tipova operacija (4.1.1, 6.1.1 i 6.3.1) Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine. U skladu s indikativnim planom objave natječaja za 2022. godinu objavljenim na mrežnoj stranici Programa https://ruralnirazvoj.hr/indikativni-plan-objave-natjecaja-2022/ do kraja 2022. godine nije planirana objava natječaja u sklopu kojeg će biti prihvatljivo ulaganje u sustave za zaštitu od tuče. Osim nacionalnih natječaja, postoji mogućnost prijave ulaganja i na LAG natječaje. Za planirane LAG natječaje možete kontaktirati LAG-ove sa svog područja (https://hmrr.hr/leader/hrvatski-lag-ovi/).

Ministarstvo poljoprivrede u postupku je izrade Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Njezina provedba počinje od 2023. godine u sklopu kojeg je planirana intervencija „Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju“ koja obuhvaća trošak kupnje mreža u svrhu protugradne obrane. Prihvatljivi korisnici ove intervencije su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te priznate proizvođačke organizacije. Fizičke i pravne osobe moraju dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 10.000 eura, ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća. Ulaganje se mora odnositi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Visina potpore iznosi od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR. Intenzitet potpore je do 65 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta. Može se uvećati do 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici. Mladi poljoprivrednici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju više od 18, ali ne više od 40 godina. Pratite mrežnu stranicu Programa ruralnog razvoja i Ministarstva poljoprivrede.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje