Zakasnio sam s obveznim cijepljenjem psa 2 tjedna. U Veterinarskoj stanici mi nisu htjeli cijepiti psa s cjepivom koje prema novoj Naredbi o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. može trajati 3 godine. Rekli su mi da s obzirom na to da sam zakasnio 2 tjedna moraju cijepiti s cjepivom koje traje 1 godinu. Budući da mi je to nelogično, molim vas za objašnjenje? Kakvo bi cjepivo dobio da sam, npr. doveo štenca na 1. cijepljenje?

ODGOVOR
Obveza cijepljenja pasa protiv bjesnoće u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu je propisana Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju za 2021. godinu (NN, br. 2/21., 4/21., 7/21. i 19/21.; u daljnjem tekstu: Naredba).

Prilikom cijepljenja protiv bjesnoće ovlašteni veterinar, u skladu s Prilogom III. Uredbe (EU) br. 576/2013  i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 577/2013, upisuje rok valjanosti cijepljenja u Putovnicu za kućne ljubimce u dijelu v. Cijepljenje protiv bjesnoće u rubriku „vrijedi do3“. Isti se odnosi na valjanost cijepljenja (postupka), a ne valjanost cjepiva (pripravka).

Vlasnik je dužan psa cijepiti u roku valjanosti cijepljenja koji je propisan godišnjom Naredbom. Člankom 3. stavkom 2. Naredbe za 2021. godinu. Prilikom cijepljenja protiv bjesnoće propisano je upisivanje roka valjanosti cijepljenja. I to prema uputi proizvođača cjepiva o trajanju imunosti u identifikacijski dokument Putovnicu i računalnu bazu Lysacan. Odredba se odnosi na sve pse starije od 3 mjeseca u 2021. godini. Uključujući i sve pse koji su bili cijepljeni 2020. godine, a  koji se moraju cijepiti do roka valjanosti cijepljenja upisanog u pratećoj Putovnici i bazi Lysacan.

Prema pravilima struke, cijepiti se smiju samo zdravi psi. U slučaju prekoračenja propisanog roka valjanosti cijepljenja upisanog u Putovnici prilikom cijepljenja u 2020. godini, cijepljenje u ovoj godini se, sukladno točci 2. (f) Priloga III Uredbi 576/2013, tretira kao da psa cijepite prvi put, tj. kao primovakcinacija (datum cijepljenja1).

Valjanost cijepljenja počinje teći (vrijedi od 2) 21 dan nakon cijepljenja i upisuje se kao datum cijepljenja + 21 dan. Valjanost cijepljenja (vrijedi do3) ovisi o primijenjenom cjepivu. Određuje se u skladu s uputom proizvođača o trajanju imunosti. Računa se od datuma početka valjanosti cijepljenja (vrijedi od) + vrijeme trajanja imunosti. Navedeno vrijedi i za štene koje se cijepi prvi put (primovakcinacija).

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje