Proizvodim biljne pastile kao dodatke prehrani i htio bih znati je li nutritivna deklaracija za dodatke prehrani obavezna za navesti?

ODGOVOR

Sukladno članku 29. stavku 1. podstavku (a) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011 o informiranju potrošača o hrani, pravila označavanja nutritivne deklaracije propisana istom Uredbom se ne primjenjuju na dodatke prehrani. Na dodatke prehrani, u pogledu informiranja o hranjivim tvarima, primjenjuje se Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani koja je u hrvatsko zakonodavstvo prenesena Pravilnikom o dodacima prehrani (Narodne novine, broj 126/13.).

Vezano uz tumačenje navedene Direktive i Pravilnika, kao i Zakona o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (Narodne novine, br. 39/13. i 114/18.), koji propisuje uvjete koje moraju ispunjavati dodaci prehrani i obveze subjekata u poslovanju s dodacima prehrani prilikom stavljanja dodataka prehrani na tržište Republike Hrvatske, upućujemo vas na nadležno Ministarstvo zdravstva.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje