Do sad sam radio kao pomorac za stranu kompaniju i bio osiguran po trenutno važećim zakonima RH. Istovremeno sam vlasnik OPG-a koji nije u sustavu PDV-a. Zbog trenutne situacije u svijetu vezane uz COVID-19 dobio sam otkaz. Zanima me mogu li se prijaviti na osiguranje kao poljoprivrednik i pod kojim uvjetima?

                                                                  
Sukladno propisima o mirovinskom osiguranju, postoje tri različite kategorije poljoprivrednika koji su se kao osiguranici dužni prijaviti na obvezno mirovinsko osiguranje. 1. osobe koje su po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit prema odredbi članka 10. točke 4. Zakona o mirovinskom osiguranju. 2. nositelj i član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) i šumoposjednik i član njegova obiteljskog domaćinstva – prema odredbi članka 11. Zakona o mirovinskom osiguranju. 3. osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika – prema odredbi članka 11.a Zakona o mirovinskom osiguranju.

S obzirom da ste (pretpostavljam) nositelj (vlasnik) obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – OPG-a, na vas se odnosi odredba članka 11. Zakona o mirovinskom osiguranju koji propisuje da se obvezno osiguravaju na mirovinsko osiguranje osobe koje obavljaju poljoprivrednu i šumarsku djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno u Upisnik šumoposjednika u svojstvu nositelja ili člana OPG-a odnosno šumoposjednika ičlana njegova obiteljskog domaćinstva. Međutim, ako ste kao fizička osoba obvezno osigurani na mirovinsko osiguranje po osnovi radnog odnosa, a ujedno ste upisani i u Upisnik OPG-a kao nositelj ili član OPG-a, ostajete i dalje obvezno osigurani temeljem vašeg radnog odnosa, dok vam obavljanje djelatnosti poljoprivrede postaje druga djelatnost. S obzirom da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nadležna za donošenje rješenja o upisu nositelja i članova OPG-a u Upisnik OPG-a, a što Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje predstavlja prethodno pitanje prema odredbama Zakona o upravnom postupku, u postupku priznanja i prestanka svojstva osiguranika, Agencija navedeno rješenje dostavlja kako samom osiguraniku, tako i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Stoga su sve osobe koje su u Upisnik OPG-a upisane kao nositelji ili članovi OPG-a obvezne Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti u roku koji je propisan odredbom članka 112. stavka 1. točke 4. Zakona o mirovinskom osiguranju prijavno-odjavne podatke, a to su: podaci o početku i prestanku osiguranja (samostalni obveznici doprinosa) u roku od 24 sata od izvršnosti rješenja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o upisu u Upisnik OPG-a. Međutim, ako ste korisnik mirovine te istovremeno obavljate poljoprivrednu djelatnost, upućujemo vas na odredbu članka 11. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju koja propisuje da fizičke osobe koje su u Upisnik OPG-a upisane kao nositelj ili član OPG-a, a korisnici su mirovine, nisu obveznici prijave namirovinsko osiguranje i to samo u slučaju ako je osoba korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, odnosno invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakZastara za struju
Sljedeći članakZaoravanje slame i kukuruzovine
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.