Vlasnik sam nekoliko čestica koje su u prošlosti činile cjelinu. Bilo je ucrtano i pravo prolaska kroz dvije čestice samo za vlasnike parcela. Grad Koprivnica je upisao pravo prolaska na parceli gdje se nalazi moj voćnjak i napravio put. Kako je to moguće i što mogu učiniti?

Iz dopisa nadležnog Ureda za katastarsko-geodetske poslove vidljivo je da ste u to vrijeme bili posjednik navedenih katastarskih čestica. Također je vidljivo da je navedena čestica, označena kao javno dobro put, oduzeta od prijašnjih vlasnika i posjednika. Iz ostale dostavljene dokumentacije vidljivo je da je čestica navedena kao put,  još tijekom 1970-ih godina bila upisana u javnim knjigama kao ,,dobro u općoj upotrebi“.  Uvidom u zemljišnu knjigu vidljivo je da ste upisani kao vlasnik nekretnina, a u katastarskom planu je vidljivo da se između označenih nekretnina nalazi nekretnina koja je u zemljišnim knjigama upisana kao ,,put – javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada“.  Ako ste označene nekretnine stekli nakon nove izmjere, osnivanja novog katastarskog operata i gruntovnice, tada ste mogli znati da se između tih nekretnina nalazi nekretnina označena kao ,,put – javno dobro u općoj upotrebi“.  Iz dopisa nadležnog Ureda za katastarsko-geodetske poslove vidljivo je da ste, još 1997. godine, obaviješteni da je označena nekretnina javno dobro-put. Stoga je neizvjesno možete li s uspjehom zemljišnoknjižnom vlasniku osporiti vlasništvo na toj nekretnini – putu. Zemljišnoknjižni vlasnik može pokrenuti postupak za  uređenje/održavanje puta, pa predlažem da se u tom slučaju, kao zainteresirana strana, uključite u takav postupak.  Također, predlažem da zatražite savjet odvjetnika koji će vas uputiti u vaša prava, a na temelju sve dokumentacije kojom raspolažete te drugih podataka. Odvjetnik će procijeniti postoji li mogućnost da zadržite posjed, steknete vlasništvo na cijelom putu ili dijelu puta, odnosno postoji li mogućnost da se taj put premjesti uz neku drugu nekretninu.

Prethodni članakPoljoprivredni proizvođači protive se novom pravilniku o evidenciji poljoprivrednog zemljišta
Sljedeći članakKoje uvjete moram ispuniti za izravna plaćanja?
Avatar
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.