Dabrovi rade štete na branama, voda se izlijeva po usjevima i livadama. Posjedujem bagremovu šumu i bagrem se suši i uništava. Mogu li se i kome obratiti za naknadu štete zbog izlijevanja vode?

Dabar je strogo zaštićena vrsta, ubraja se u sitnu divljač te se na gospodarenje dabrom primjenjuju sljedeći propisi: Zakon o lovstvu (NN, broj 99/18. i 32/19.), Zakon o zaštiti prirode (NN, broj 80/13.,15/18.,14/19. i 127/19.), Pravilnik o lovostaju (NN, broj 94/19.), Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN, broj 114/13. i 73/16.), Pravilnik o nadoknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta (NN, broj 114/17.), Plan gospodarenja dabrom i drugi. Na naknadu štete koju počine životinje strogo zaštićenih vrsta koje su ujedno i na popisu divljači po Zakonu o lovstvu (dabar, medvjed), a za koje se odstupanje od strogih mjera zaštite odobrava u skladu s planom gospodarenja za tu vrstu (Plan gospodarenja dabrom), primjenjuju se odredbe Zakona o lovstvu, a nadležno je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2 a, 10000 Zagreb, uprava.sumarstva@mps.hr

Ako na vašim nekretninama ili usjevima dabar ili neka druga strogo zaštićena životinja/divljač može uzrokovati štetu, prvenstveno trebate sami poduzeti radnje za sprječavanje nastanka štete, npr. ograđivanje, čuvanje. U slučaju nastanka štete imate pravo na naknadu štete u visini stvarne štete koju su nanijele životinje. Načelno,za štetu koju prouzroči divljač u lovištu odgovara lovoovlaštenik, ako je oštećenik poduzeo sve radnje te kao dobar gospodar zaštitio svoju imovinu od nastanka štete. Javite se na gore navedenu adresu, pisano s povratnicom.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakPrve mjere ministarstva za suzbijanje posljedica koronavirusa u poljoprivredi!
Sljedeći članakIzvoz proizvoda u druge zemlje
Avatar
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.