Dabrovi rade štete na branama, voda se izlijeva po usjevima i livadama. Posjedujem bagremovu šumu i bagrem se suši i uništava. Mogu li se i kome obratiti za naknadu štete zbog izlijevanja vode?

Dabar je strogo zaštićena vrsta, ubraja se u sitnu divljač te se na gospodarenje dabrom primjenjuju sljedeći propisi: Zakon o lovstvu (NN, broj 99/18. i 32/19.), Zakon o zaštiti prirode (NN, broj 80/13.,15/18.,14/19. i 127/19.), Pravilnik o lovostaju (NN, broj 94/19.), Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN, broj 114/13. i 73/16.), Pravilnik o nadoknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta (NN, broj 114/17.), Plan gospodarenja dabrom i drugi. Na naknadu štete koju počine životinje strogo zaštićenih vrsta koje su ujedno i na popisu divljači po Zakonu o lovstvu (dabar, medvjed), a za koje se odstupanje od strogih mjera zaštite odobrava u skladu s planom gospodarenja za tu vrstu (Plan gospodarenja dabrom), primjenjuju se odredbe Zakona o lovstvu, a nadležno je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2 a, 10000 Zagreb, uprava.sumarstva@mps.hr

Ako na vašim nekretninama ili usjevima dabar ili neka druga strogo zaštićena životinja/divljač može uzrokovati štetu, prvenstveno trebate sami poduzeti radnje za sprječavanje nastanka štete, npr. ograđivanje, čuvanje. U slučaju nastanka štete imate pravo na naknadu štete u visini stvarne štete koju su nanijele životinje. Načelno,za štetu koju prouzroči divljač u lovištu odgovara lovoovlaštenik, ako je oštećenik poduzeo sve radnje te kao dobar gospodar zaštitio svoju imovinu od nastanka štete. Javite se na gore navedenu adresu, pisano s povratnicom.

Postavi pitanje autoru klikom ovdje
Prethodni članakPrve mjere ministarstva za suzbijanje posljedica koronavirusa u poljoprivredi!
Sljedeći članakIzvoz proizvoda u druge zemlje
Avatar
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.