Je li moguće u sklopu OPG-a koji se bavi voćarstvom imati i rasadnik voćnih sadnica za vlastitu upotrebu, odnosno za prodaju viška sadnica, iako vlasnik nema stručnih (nema završenu nikakvu školu poljoprivrednog smjera) već samo praktičnih znanja (samouk)? Koje je korake potrebno poduzeti, odnosno na koji način takvu aktivnost pokrenuti.

Proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste, održavanje sorti poljoprivrednog bilja, nadležnost pojedinih tijela, inspekcijski nadzor kao i druga pitanja od značenja za provedbu jedinstvenog sustava poljoprivrednog sjemenarstva i rasadničarstva propisani su Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (,,NN“, broj 140/05., 35/08., 25/09., 124/10., 55/11., 14/14. i 115/18.), Pravilnikom o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (,,NN“, broj 9/17.), Pravilnikom o upisu u upisnike dobavljača. Laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala (,,NN“, broj 29/08., 21/09., 37/09. i 24/17.) te posebnim propisima kao što su npr. Zakon o genetički modificiranim organizmima (,,NN“ 70/05.). Stručne poslove koji se odnose na poljoprivredni reprodukcijski materijal provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (www.hapih.hr, Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo), a Ministarstvo poljoprivrede u obavljanju poslova sjemenarstva, rasadničarstva i priznavanja sorti, između ostalih, vodi i Upisnik dobavljača poljoprivrednoga sadnog materijala, kao i Sortne liste poljoprivrednog bilja Republike Hrvatske, Nacionalne sortne liste i Preporučene sortne liste. Uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe za upis u upisnike i registraciju pojedinih djelatnosti propisani su pravilnicima, pa je tako propisano da je uvjet za registraciju djelatnosti proizvodnje sadnog materijala imati stručnu osobu koja je u radnom odnosu kod dobavljača ili obavlja obaveze stručne osobe na temelju ugovora o djelu s dobavljačem koja je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke ili poljoprivredni tehničar sa završenim IV. stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke, te da ima dvogodišnje radno iskustvo u proizvodnji sadnog materijala i uz to treba dostaviti potpisanu izjavu na Obrascu 3 ovoga Pravilnika, a kojom se izjavljuje da je spreman i sposoban ispunjavati propisane obveze.

                                                                                             

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakOtvaranje obrta za prodaju prehrambenih proizvoda
Sljedeći članakVoćna vina u plastici
Avatar
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.