Na početku Domovinskog rata bio sam već 40 % osoba s invaliditetom. Nikada nisam dobio mobilizacijski poziv (što je učinjeno svjesno ili nesvjesno), ali sam otišao dobrovoljno u rat. Jedan dan nezgodno sam pao te dodatno otežao svoje stanje povredom. Nakon rata liječničkom odlukom potvrđeno mi je dodatnih 30 % invaliditeta više no prije rata. Tražio sam potvrdu sudjelovanja u Domovinskom ratu, no potvrđeno mi je da me nema u evidenciji branitelja. Savjetovano mi je pokretanje sudskog postupka koji gubim jer mi sud kaže da nema mobilizacijskog poziva, reversa o zaduženju streljiva itd. Postoji li išta što mogu učiniti jer ovo je velika nepravda koja mi je nanesena i sad živim od mirovine od oko 800 kuna?

S obzirom da ste bili mobilizirani od strane Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno policije u mjestu prebivališta gdje ste ujedno zadužili i streljivo, predlažem ako je to moguće da dođete do osoba koje su vas tada mobilizirale i zadužili streljivom za što bi trebao postojati pismeni trag, bilo da je to bilo u nadležnosti policije ili Narodnog odbora u vašem mjestu. Unatoč činjenici da ste pismenim putem obratili Ministarstvu unutarnjih poslova predlažem da se pismeno obratite Ministarstvu obrane kao i Ministarstvu hrvatskih branitelja da vidite postoji li tamo navedena dokumentacija. Naravno da je vaš propust kao i propust osoba koje su vas mobilizirale da niste potpisali niti dobili nikakvu dokumentaciju o mobilizaciji, kao niti onu o preuzimanju i vraćanju vojne opreme, jedino što vam stoji na raspolaganju je eventualno postojanje navedenih evidencija jer negdje mora postojati dokaz da ste koristili i zadužili, npr. pušku M-48, odnosno da ste bili zaduženi za obranu i čuvanje vodova u svom mjestu. U dopisu navedenim tijelima navedite na kojim ste vojnim akcijama za obranu suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali te pokušajte pronaći suborce koji su s vama tamo sudjelovali da biste eventualno dobili kopije njihove dokumentacije o mobilizaciji što bi vam moglo pomoći kod rješavanja vašeg statusa. I na kraju upućujemo na odredbe članaka 3. do 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kojima se reguliraju kategorije osoba koje imaju status hrvatskog branitelja i dragovoljca iz Domovinskog rata.

Postavi pitanje autoru klikom ovdje
Prethodni članakKako uspješno uzgojiti muškatnu tikvu?
Sljedeći članakSlužnost puta
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.