Na početku Domovinskog rata bio sam već 40 % osoba s invaliditetom. Nikada nisam dobio mobilizacijski poziv (što je učinjeno svjesno ili nesvjesno), ali sam otišao dobrovoljno u rat. Jedan dan nezgodno sam pao te dodatno otežao svoje stanje povredom. Nakon rata liječničkom odlukom potvrđeno mi je dodatnih 30 % invaliditeta više no prije rata. Tražio sam potvrdu sudjelovanja u Domovinskom ratu, no potvrđeno mi je da me nema u evidenciji branitelja. Savjetovano mi je pokretanje sudskog postupka koji gubim jer mi sud kaže da nema mobilizacijskog poziva, reversa o zaduženju streljiva itd. Postoji li išta što mogu učiniti jer ovo je velika nepravda koja mi je nanesena i sad živim od mirovine od oko 800 kuna?

S obzirom da ste bili mobilizirani od strane Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno policije u mjestu prebivališta gdje ste ujedno zadužili i streljivo, predlažem ako je to moguće da dođete do osoba koje su vas tada mobilizirale i zadužili streljivom za što bi trebao postojati pismeni trag, bilo da je to bilo u nadležnosti policije ili Narodnog odbora u vašem mjestu. Unatoč činjenici da ste pismenim putem obratili Ministarstvu unutarnjih poslova predlažem da se pismeno obratite Ministarstvu obrane kao i Ministarstvu hrvatskih branitelja da vidite postoji li tamo navedena dokumentacija. Naravno da je vaš propust kao i propust osoba koje su vas mobilizirale da niste potpisali niti dobili nikakvu dokumentaciju o mobilizaciji, kao niti onu o preuzimanju i vraćanju vojne opreme, jedino što vam stoji na raspolaganju je eventualno postojanje navedenih evidencija jer negdje mora postojati dokaz da ste koristili i zadužili, npr. pušku M-48, odnosno da ste bili zaduženi za obranu i čuvanje vodova u svom mjestu. U dopisu navedenim tijelima navedite na kojim ste vojnim akcijama za obranu suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali te pokušajte pronaći suborce koji su s vama tamo sudjelovali da biste eventualno dobili kopije njihove dokumentacije o mobilizaciji što bi vam moglo pomoći kod rješavanja vašeg statusa. I na kraju upućujemo na odredbe članaka 3. do 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kojima se reguliraju kategorije osoba koje imaju status hrvatskog branitelja i dragovoljca iz Domovinskog rata.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakKako uspješno uzgojiti muškatnu tikvu?
Sljedeći članakSlužnost puta
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.