Poljoprivredno gospodarstvo je preneseno na novog korisnika i sad ima novi MIBPG. Nastavlja li teći obvezno razdoblje za preuzete poljoprivredne površine, u slučaju nastavka provođenja operacije iz IAKS mjera, ili s novom godinom počinje i novo obvezno razdoblje?

ODGOVOR

U skladu sa stavcima 16., 17., 18. i 19. članka 57. Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja u poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja  za 2020. godinu („Narodne novine“ broj 22/2020)  pod prijenosom gospodarstva za M10 i M11, osim u slučaju operacije M10.1.9., smatra se prijenos dijela površina gospodarstva ili prijenos svih površina gospodarstva, ili čitavog gospodarstva na neku drugu osobu tijekom trajanja obveze, uslijed gubitka zakupa, prodaje ili davanja zemlje u zakup od strane korisnika koji je u obvezi te bilo kojeg drugog oblika prijenosa poljoprivrednih površina. U slučaju prijenosa gospodarstva iz stavka 16. ovoga članka, osoba koja je preuzela poljoprivredne površine nije dužna nastaviti s provedbom preuzetih obveza iz pojedine operacije ili podmjere. Korisniku koji je izvršio prijenos gospodarstva iz stavka 16. ovoga članka prestaje preuzeta obveza iz pojedine operacije i ne vrši se povrat do tada isplaćenih sredstava. Smatra se da je Agencija za plaćanja obaviještena o prijenosu gospodarstva iz stavka 16. ovoga članka prijenosom poljoprivrednih parcela u ARKOD sustav. U slučaju da i dalje želite provoditi operacije/podmjere iz IAKS mjera (M10 i M11) morate se prijaviti kao novi korisnik. Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja u poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja  za 2021. godinu je trenutno u izradi, a svake godine se objavljuje u ožujku.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje