Na ostavinskoj raspravi poslije stričeve smrti strina mi je ostavila u naslijeđe zemljište na kojem uz mene ima još tri vlasnika. Budući da je jedan od vlasnika umro, drugom ne mogu ući u trag dok bi se treći odrekao svoga dijela u moju korist. Moja je želja da to konačno raščistim zbog vlasništva, pa me zanima kako bi se to moglo zakonski riješiti? Budući da već duže razdoblje obrađujem tu zemlju je li moguće to riješiti dosjelošću?

ODGOVOR

Suvlasnika koji je preminuo vjerojatno su naslijedili njegovi nasljednici, pa ako je proveden ostavinski postupak, imovinsko-pravne odnose možete/trebate rješavati s nasljednikom ili nasljednicima. Osobi nepoznatog prebivališta/boravišta moguće je imenovati zastupnika koji će zastupati prava te osobe. Suvlasnik koji se želi “odreći“ svog dijela može s vama sklopiti u tu svrhu pravni posao (darovanje, kupoprodaja i slično) ili ako ćete pokretati postupak na sudu, može vam priznati pravo vlasništva na tom suvlasničkom dijelu. Vjerojatno ćete trebati pokrenuti postupak u nadležnom općinskom sudu na području kojeg se nalazi nekretnina.

Vrsta postupka ovisi o dokumentaciji kojom raspolažete, podacima upisnim u zemljišnim knjigama/posjedovnom listu i nizu drugih okolnosti. Predlažem da odaberete odvjetnika koji će vam na temelju relevantne dokumentacije i podataka dati mišljenje o načinu/postupku pomoću kojeg ćete najjednostavnije i najekonomičnije riješiti pitanje suvlasništva. Odvjetnik će procijeniti može li se u postupku pozvati na dosjelost. Vlasništvo na nekretninama može se steći i dosjelošću, ali za to trebaju biti ispunjene pretpostavke propisane Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a vezane su uz kakvoći posjeda (neprekidni samostalni posjed stvari kroz zakonom određeno vrijeme).

Prethodni članakBrisanje parcela OPG-a
Sljedeći članakOsiguranje poljoprivredne proizvodnje iz strateškog plana ZPP
Avatar
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.