U upisniku imam dvije livade u k.o. Peteranec kategorizirane kao trajni travnjak, koje namjeravam ove jeseni prenamijeniti u oranicu, odnosno preorati i staviti u funkciju za proizvodnju ratarskih kultura. Trebam li za prenamjenu obaviti neki postupak ili pribaviti dozvolu Ministarstva poljoprivrede?

ODGOVOR

Prije no što pristupite planiranom preoravanju trajnog travnjaka, obvezno u Regionalnoj podružnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u Koprivnici) provjerite jesu li navedene livade (trajni travnjak) evidentirane kao okolišno osjetljivi travnjak. U tom slučaju ne možete ih preorati.