Posjedujemo komad zemlje koji s jedne strane ima među – kanal, dok s druge strane imam susjeda koji svake godine uđe po dvije brazde na naš posjed. Između nas je postojao kamen međaš kojega je on izorao. Tako se sad ne može sa sigurnošću utvrditi međa. Zanima me kako je moguće najbezbolnije riješiti taj problem? Je li uputno da ga pozovem uz prisustvo svjedoka na dogovor i uspostavu međe? Ako se ne uspijemo dogovoriti izveo bih mjernika koji bi sigurno postavio među kako i treba biti. Tko bi u tom slučaju morao platiti troškove mjernikova izlaska?

ODGOVOR

U svakom slučaju mirno rješenje je najbolji put, ako je moguće. Možete pozvati susjeda i osobe koje znaju gdje je bila međašna oznaka/međa prije nego je susjed uklonio oznaku. Možete predložiti da se na istom mjestu postavi nova oznaka. Tom prilikom možete pozvati i mjernika koji može izvršiti izmjeru. Mjernika plaća osoba koja je angažirala mjernika ili ako se stranke tako dogovore troškovi se mogu podijeliti.

Ne uspijete li se dogovoriti možete u nadležnom općinskom sudu, na čijem se području nalazi nekretnina pokrenuti postupak za uređenje međe. Kad međašni znakovi između dvije nekretnine, zbog bilo kakvih okolnosti, više ne postoje, svaki od susjeda ima pravo zahtijevati da sud u izvanparničnom postupku (postupku uređenja međa) obnovi ili ispravi među. Sud će među obnoviti prema katastarskom nacrtu, ako je to moguće i ako na to stranke pristaju.

Ako stranke ne pristaju da se međa obnovi prema katastarskom nacrtu, sud će među obnoviti ili ispraviti prema sporazumu susjeda čija je međa u pitanju. Ne bude li postignut sporazum sud će među urediti prema posljednjem mirnom posjedu. Ne uspije li sud utvrditi među po posljednjem mirnom posjedu, među će utvrditi prema pravičnoj ocjeni. Istodobno će sud na licu mjesta označiti među međašnim znakovima.

Od trenutka kad je sud među označio međašnim znakovima smatra se da postoji vlasništvo do te međe. Ako netko tvrdi suprotno, treba to i dokazati. I nakon što je sud u postupku uređenja međa obnovio ili ispravio među, svatko može u parnici dokazivati vlasništvo i zahtijevati da se u skladu s njim označi međa. Međutim, susjed koji je sudjelovao u postupku uređenja međa ne može to zahtijevati nakon proteka roka od šest mjeseci od dana pravomoćnosti odluke donesene u postupku uređenja međa.

Prethodni članakU e-savjetovanju natječaj za obnovu proizvodnog potencijala
Sljedeći članakNatječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta
Avatar
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.