Željela bih uvesti dvije sadnice haskap borovnice iz Kanade u Hrvatsku za osobnu namjenu, koji dokumenti su mi potrebni za sigurni uvoz?

ODGOVOR

Da bi ste uvezli sadnice iz treće zemlje u Hrvatsku, trebate biti registrirani za tu djelatnost. Prema članku 47. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, uvoz sadnog materijala može obavljati dobavljač sadnog materijala koji je upisan i registriran u Upisniku dobavljača sadnog materijala. Uvesti se mogu samo sorte upisane na EU sortnu listu. Savjet je stoga ako je željena sorta upisana na EU sortnu listu, potražite je kod registriranih dobavljača sadnog materijala ili pokušajte dogovoriti da je uvezu.