Podignuo sam novi vinograd i zanima me koje preparate mogu koristiti za zaštitu mlade vinove loze?

ODGOVOR

U mladim nasadima potrebno je provoditi mjere zaštite protiv najznačajnijih bolesti vinove loze. Od štetnika  najznačajnije su grinje jer njihov napad na lozi može uzrokovati slabiji početni porast. Zaštitu protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) provodimo nakon pojave prvih listića do razvoja mladica 5-10 cm, korištenjem dopuštenih  kontaktnih organskih fungicida. Razvojem mladica i lisne mase mogu se primjenjivati i sistemični fungicidi protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Osobito ako i tijekom vegetacije bude puno oborina. Plamenjačom oštećeni mladi nasadi podložniji su smrzavanju tijekom zime.

U mladim nasadima važno je suzbijati lozine grinje uzročnike akarinoze (Calipetrimerus) i erinose (Eryophies) korištenjem sumpornih pripravaka i to u fazi vunastog pupa koji imaju djelovanje i na  pepelnicu vinove loze (Uncinula necator). Kad mladice dosegnu 2-5 cm, suzbijanje se obavlja akaricidima, osobito na osjetljivim sortama. Osim sumpornih pripravaka za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti fungicidi iz skupine strobilurina i skupine kinola. Razmake i broj aplikacija u suzbijanju navedenih bolesti prilagoditi treba količini oborina i primijenjenom te pritisku bolesti.

S obzirom na to da je riječ o mladom nasadu u kojem neće biti uroda, mjere zaštite treba provoditi duže  tijekom vegetacije kako bi trs ušao zdrav i snažan u zimu i time spremniji za novu vegetacijsku sezonu. Upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr). Svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).