Koja Yara gnojiva se mogu koristiti za folijarnu prihranu presadnica u proizvodnji presadnica i u kojoj koncentraciji? Zanima me trgovački naziv gnojiva.

ODGOVOR

Usvajanje hraniva preko korijena ne zadovoljava uvijek optimalne i nužne potrebe biljaka. Dva su najčešća razloga zašto je usvajanje hraniva preko korijena otežano. Prvi razlog je nedovoljno hraniva u tlu/supstratu, a drugi razlog je nemogućnost preuzimanja hraniva zbog nepovoljnih čimbenika okoline. Iz tih razloga potrebno je nadoknaditi potrebnu količinu ishranom preko lista. U praksi, folijarna gnojidba primjenjuje se kad je otežano usvajanje hraniva preko korijena zbog antagonizma ili inaktivacije, ili je duže razdoblje niska temperatura ili previše vlažno tlo/supstrat, ako su povećane potrebe za hranivima. Folijarnoj prihrani presadnica treba pristupiti s puno pažnje jer imaju malo lisne mase koja je krhka i nježna. Prednost kod odabira folijarnih gnojiva dajemo Yara Vita folijarnim gnojivima koja su dostupna u praškastim i tekućim formulacijama. Gnojiva sadrže dodatne tvari za poboljšanje natopljenosti, prijemčivosti i usvajanja čime se povećava djelovanje. Yara Vita folijarna gnojiva mogu se miješati s gotovo svim poznatim sredstvima za zaštitu bilja. Za folijarnu gnojidbu presadnica preporučujemo: Yara Vita Frutrel posebnu formulu s visokim sadržajem više hranjivih elemenata u dozi 1,5 – 2 ml/l vode, Kristalon Special 18-18-18 + ME formulacija specijalna za folijarnu gnojidbu i gnojidbu navodnjavanjem u dozi 1g/l vode, Albatros Universal 21-21-21 + ME specijalno NPK gnojivo namijenjeno isključivo za folijarno tretiranje. Gnojivo je visoke čistoće i niskog EC. Brzo prodire u list i prikladan je za prihranu presadnica bez sustava za navodnjavanje. Primjenjuje se u dozi 1 g/l vode.