Ne mogu pronaći popis dopuštenih travnih smjesa za provedbu mjere 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima. Možete li objaviti koje su dopuštene travne smjese?

ODGOVOR

Popis propisanih travnih smjesa nalazi se u Tablice 13. Priloga 4. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja  za 2021. godinu (NN broj 23/2021). Tip tla i vrsta mješavine: vlažna tla – engleski ljulj (Lolium perenne) 50 %, livadna vlasnjača (Poa pratensis) 15 %, obična vlasnjača (Poa trivialis) 20 %, rosulja pasja (Agrostis canina) 10 %, rosulja tankolisna (Agrostis capillaris) 5 %. Sušna tla – crvena vlasulja (Festuca rubra) 50 %, livadna vlasnjača (Poa pratensis) 40 %, rosulja (Agrostis alba) 10 %. Tla s nagibom – rosulja (Agrostis alba) 4 %, klupčasta oštrica (Dactylis glomerata) 30 %, crvena vlasulja (Festuca rubra) 30 %, livadna vlasnjača (Poa pratensis) 18 %, smiljkita (Lotus corniculatus) 9 %.