Korisnik sam podmjere 6.2.1. za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti. Prema ugovoru o financiranju obvezan sam 5 godina biti zaposlen unutar svog OPG-a, odnosno još 3,5 godine. Supruga i ja dobili smo treće dijete zbog kojeg imamo pravo koristiti porodiljnu naknadu iduće tri godine. Budući da moja supruga planira raditi, porodiljnu naknadu bih koristio ja kao otac djeteta. Postoji li prepreka u korištenju porodiljne naknade s obzirom na uvjete iz natječaja za podmjeru 6.2.1? U pravilniku natječaja nigdje se ne spominje porodiljni tijekom korištenja mjere, a službenici APPRRR-a koje sam kontaktirao su mi rekli da bi bilo logično da prepreke za porodiljni nema, ali mi nisu mogli odgovoriti sa sigurnošću.

ODGOVOR

U skladu s člankom 217. Zakona o doprinosima („Narodne novine“, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16., 106/18.) osiguranici koji obavljaju djelatnost obrta i slobodnih zanimanja nisu obvezni plaćati doprinose za vrijeme spriječenosti za rad kad se naknada isplaćuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja ili državnog proračuna. Prema članku 218. istog Zakona, mirovanje doprinosa utvrđuje Porezna uprava na temelju podataka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te nema prepreka u korištenju porodiljine naknade.