Posjedujem dio poljoprivrednog zemljišta koje je dosta kamenito i teško za obradu te planiramo taj dio zasaditi paulovnijom, a između redova lucernom, pa me zanima može li se takav nasad prijaviti u poticaj jer je parcela u ARKOD-u i pod poticajem te koju najmanju površinu mogu zasaditi?

ODGOVOR

Površine zasađene paulovnijom mogu se upisati u ARKOD (ostalo zemljište), ali za nju ne postoje izravna plaćanja (poticaji po površini). Prema Zakonu o drvenastim kulturama kratkih ophodnji NN 15/18, 111/18, kulturama se smatraju intenzivni nasadi brzorastućih vrsta drveća ili drugih biljnih vrsta koje se uzgajaju na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu u kratkom razdoblju, najdulje do osam godina između dviju sječa, odnosno žetvi, radi ostvarenja visokih prinosa biomase za energetske svrhe.  Kulture se mogu osnivati i uzgajati isključivo na:

 1. šumskom zemljištu, ako to nije u suprotnosti sa šumskogospodarskim planom

 2. poljoprivrednom zemljištu koje je vrednovano kao ostalo poljoprivredno zemljište (PŠ)

 3. ostalom obradivom poljoprivrednom zemljištu (P3), koje je zakorovljeno i obraslo višegodišnjim raslinjem.

Ne postoji uvjet minimalne površine, s obzirom da se za ove površine ne ostvaruju poticaji, no za sadnju paulovnije potrebno je ishoditi dozvolu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, tj. središnjeg tijela državne uprave nadležnog za područje zaštite prirode. Ova potvrda potrebna je i za upis proizvođača kultura kratkih ophodnji u Ministarstvu poljoprivrede.

Prethodni članakPoticaji za zaštitu leptira
Sljedeći članakNadopuna djelatnosti prodaje sjemena i sredstava za zaštitu bilja
Maja Čičko, mag.ing.agr.
Maja Čičko završila je preddiplomski studij naftnog rudarstva koji je nadogradila diplomskim studijem Ekološke poljoprivrede i agroturizma. Radila je u Ministarstvu poljoprivrede, a u LAG-u je zaposlena kao voditeljica od 2016. godine i u tom razdoblju dodatno se obrazovala u segmentu pripreme i provedbe EU projekata te javne nabave, a osposobljena je i kao računalni operater. Radi na pripremi i provedbi EU projekata gdje je voditeljica na projektu Job College SAVA, kao i na Projektu Mjere 19 financirane iz Programa ruralnog razvoja. Osmišljava, piše i prijavljuje projekte od važnosti za ruralni razvoj, ne samo za vlastitu organizaciju, već i za organizacije s područja LAG-a kojima je potrebna tehnička i savjetodavna pomoć prilikom realizacije projekata. Unutar projekata edukacija financiranih iz nacionalnih sredstava, provodila je brojne radionice i predavanja koja su mahom bila orijentirana na razvoj ruralnog područja putem poljoprivredne proizvodnje, ruralnog turizma kao i revitalizaciju ruralnog prostora na način da se aktiviraju mlade osobe koje bi naslijedile staračke OPG-ove (pomlađivanje OPG-a). U LAG-u je izradila lokalne razvojne strategije na temelju koje LAG provodi vlastite natječaje pri čemu je provodila brojna detaljna istraživanja i participativne sastanke. Unutar provedbe Mjere 19 radila je kao evaluator Projekata. Prije zaposlenja u LAG-u nekolicinu godina samostalno je pisala i vodila blog, a radila je i kao urednica i voditeljica na lokalnoj televiziji.