U mojem kraju priprema se postavljanje kanalizacije, a spominje se da je priključak besplatan. Zanima me jesmo li zakonski obvezni priključiti se na kanalizacijsku mrežu ako imam svoju septičku jamu. Redovito ju praznim i odvozim na svoje njive u Mariji Gorici?

ODGOVOR

Jedinice lokalne samouprave dužne su putem isporučitelja vodne usluge osigurati skupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Komunalne otpadne vode su otpadne vode sustava javne odvodnje. Čine ih sanitarne otpadne vode ili otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s industrijskim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama. Otpadne vode su sve potencijalno onečišćene industrijske, sanitarne, oborinske i druge vode.

Jedinice lokalne samouprave donose odluku o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju. S njom propisuju obvezu priključenja, postupak priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju i rokove priključenja. Također i način i uvjete financiranja gradnje sustava javne odvodnje od strane budućih korisnika.

Obveznici priključenja su vlasnici ili korisnici građevine, ili druge nekretnine. Oni su dužni priključiti građevinu na sustav javne odvodnje, kad je takav sustav izgrađen u naselju u kojem se nalazi građevina te kad su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav; najkasnije u roku od godinu dana od obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja. Postupak priključenja pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje isporučitelju usluga odvodnje.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici individualnih sustava odvodnje (,,septičke jame“ i sl.) dužni su provesti stručni nadzor nad održavanjem individualnih sustava odvodnje; i to putem javnih isporučitelja vodnih usluga. Dužni su ih prazniti putem isporučitelja vodne usluge ili putem koncesionara. I to pod nadzorom vodnoga redara u skladu sa zakonom kojim se uređuju vodne usluge. Drugim riječima, ako vaša jedinica lokalne samouprave daje mogućnost da vam otpadne vode (septičku jamu) zbrinjava ovlaštena tvrtka, možete je ostaviti. Međutim, nikako ne možete odvoziti i prazniti sadržaj na njivu jer to nije niti ekološki prihvatljiv način zbrinjavanja.

Prethodni članakKako tražiti naknadu za moguću štetu od pada stabla?
Sljedeći članakUzgoj medicinske konoplje
Daniela Sukalić, dip. iur.
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.