Kuća s 3 stana nakon nadogradnje drugog kata 2006. g. je etažirana i sve je uredno provedeno u gruntovnici. Prije nadogradnje bio je izrađen i ovjeren Etažni elaborat postojećeg stanja u čijem prizemlju se nalazi jedan stan, izdvojena soba s  neometanim  pristupom iz zajedničkog prostora unutar prizemlja objekta. Nakon završene nadogradnje, od strane nadležnog ureda nisu prihvaćeni kao u prvobitnom potvrđenom Etažnom elaboratu prije početka nadogradnje kao zasebna cjelina, iako tu nije došlo do nikakve izmjene, s obrazloženjem da to ne može biti zasebna cjelina jer ta zasebna soba s navedenim sadržajem nema i WC unutar iste.

Temeljem navedene primjedbe ispravljen je etažni elaborat tako da su ti zasebni prostori u prizemlju (soba i WC) pripojeni stanu u prvom katu i kao takav uz suglasnost ostalih suvlasnika i uredno proveden u ZK. S obzirom na novonastalu situaciju htio bih te navedene posebne prostore u prizemlju, koji su za sada u vlasništvu suvlasnika stana u prvom katu, ponovo prikazati kao zasebnu cjelinu. Zašto to ne može biti zasebna cjelina zbog izdvojenog WC -a?

ODGOVOR

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15., 94/17.) u članku 67. propisano je, cit:

„(1) Vlasništvo posebnoga dijela može biti uspostavljeno glede dijela suvlasničke nekretnine koji čini samostalnu uporabnu cjelinu, prikladnu za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti, kao što je stan ili druga samostalna prostorija.

(2) Među druge samostalne prostorije spadaju osobito samostalne poslovne prostorije, samostalne garaže ili jasno omeđena mjesta u zgradi namijenjena ostavljanju motornih vozila.

(3) Uz stan, odnosno drugu samostalnu prostoriju, vlasništvo posebnoga dijela nekretnine može se protezati i na sporedne dijelove kao što su otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi, mjesta za ostavljanje najviše do dva motorna vozila po pojedinom stanu ili drugoj samostalnoj prostoriji.“

Prema navodima čitatelja, smatram da se soba s izdvojenim wc-om ne može smatrati samostalnom uporabnom cjelinom, s obzirom na to da je jedna prostorija odvojena od druge i mora rabiti zajedničke prostore za komunikaciju. Samostalna uporabna cjelina je zatvorena građevinska cjelina koja je odvojena od zajedničkih prostora ulazom/izlazom. Konačno, i za ovaj upit  ključno je da je jedna od nužnih pretpostavki za uspostavu posebnih dijelova nekretnine/etažiranje, izdavanje potvrde od nadležnog ureda za prostorno uređenje i graditeljstvo da su posebni dijelovi zgrade samostalne uporabne cjeline.

Izvor foto: Konstrukcijski sustavi gradnje montažnih kuća Rihter d.o.o.