Hrvatski lovački savez se obvezao isplatiti štetu od divljači na motornom vozilu u roku 30 dana, a protekao je 61 dan. Kome se obratiti?

ODGOVOR U skladu s odredbama Ugovora o izravnoj dodjeli sredstava namijenjenih za financiranje šteta od divljači na vozilima (KLASA: 323-01/22-01/80, URBROJ: 525-10/609-22-3 od 31. svibnja 2022.), Ministarstvo poljoprivrede doznačuje Hrvatskom lovačkom savezu jednom mjesečno sredstva namijenjena za isplatu naknade štete i troškova obrade štete nastalih od naleta vozila na divljač. Dinamika obrade šteta i isplata naknade štete je u nadležnosti Hrvatskog lovačkog saveza.