Smijem li otvoriti OPG ako imam blokiran račun u banci?

ODGOVOR Upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava obavlja se u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 29/18., 32/19. i 18/23) te njegovim provedbenim propisom Pravilnikom o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, broj 80/23.). Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vodi Upisnik OPG-ova te se za prijavu potrebno javiti u mjesno nadležni područni ured Agencije za plaćanja prema mjestu prebivališta budućeg nositelja OPG-a. Uz zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova između ostalih dokumenata traži se i prilaganje preslike ugovora o otvaranju računa za plaćanja nositelja OPG-a. S obzirom da naprijed navedeni propisi ne propisuju provjeru je li račun koji se upisuje u Upisnik OPG-ova blokiran, predlažemo da se u konkretnom slučaju, za detaljnije informacije o proceduri upisa obratite službenicima Agencije za plaćanja.