S obzirom na navršenih 80 godina napisao sam oporuku. ,,Drhte“ mi ruke i sve sam napisao pisaćim strojem i potpisao se vlastoručno. Valja li takva oporuka ili je moram negdje ovjeriti i gdje najbolje?

ODGOVOR

Za valjanost oporuke koju je oporučitelj napisao pisaćim strojem, odnosno nije oporuku napisao vlastoručno, oporučitelj treba pred dva istodobno nazočna svjedoka izjaviti da je to njegova oporuka. Pred tim svjedocima je treba i potpisati.  Svjedoci će se potpisati na samoj oporuci. Korisno je da se na oporuci naznači njihovo svojstvo svjedoka. Bilo bi dobro naznačiti i druge okonosti (čitko ime i prezime, OIB, adresa i sl.) koje bi kasnije mogle,ako zatreba, koristiti njihovom lakšem pronalaženju.

Osoba koja ne može ili ne zna čitati ili se ne može potpisati može oporučiti samo u obliku javne oporuke. Javnu oporuku na oporučiteljev zahtjev mogu sastaviti sudac općinskog suda, sudski savjetnik u općinskom sudu ili javni bilježnik.. (možete se npr. javiti javnom bilježniku gdje vam najbolje odgovara). Oporuku će sastaviti prema kazivanju oporučitelja. Sastavljenu oporuku će pročitati oporučitelju, objasniti mu pravne posljedice oporučnog raspolaganja i oporučitelj će oporuku pred njima potpisati.

Tko su svjedoci?

Svjedoci oporuke mogu biti punoljetne osobe kojima nije oduzeta poslovna sposobnost i koje znaju i mogu čitati i pisati. Svjedoci ne mogu biti, niti mogu sastaviti oporuku po oporučiteljevu kazivanju: oporučiteljevi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci. Isto tako ni njegovi predci i posvojitelji, njegovi srodnici u pobočnoj lozi do zaključno četvrtog stupnja, bračni drugovi svih tih osoba ni oporučiteljev bračni drug. Svoju oporuku, neovisno o obliku u kojem je sastavljena, možete čuvati sami ili je predati na čuvanje nekoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Svoju oporuku možete povjeriti i na čuvanje sudu, javnom bilježniku ili diplomatsko-konzularnom predstavniku Republike Hrvatske. Oni su je dužni primiti na čuvanje i o tome bez odgode poslati obavijest u Hrvatski upisnik oporuka.

Prethodni članakKakvo je stanje usjeva uljane repice i maka?
Sljedeći članakIspravak zemljišnoknjižnog upisa
Daniela Sukalić, dip. iur.
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.