Planiramo postaviti vlastiti štand za prodaju na malo u sklopu jednog ugostiteljskog objekta na moru. Između nas (OPG) i ugostitelja napravit ćemo ugovor o najmu prostora za štand. Proučila sam Pravilnik o prodaji proizvoda na malo, no ima nekoliko stvari za koje ne mogu pronaći adekvatan odgovor.

Ako naš štand za prodaju pozicioniramo na privatnu površinu nekog ugostiteljskog objekta koji smo iznajmili, moramo li ipak dobiti suglasnost grada/općine ili nekog drugog nadležnog tijela za prodaju voća? Smije li prodaju obavljati student/neki drugi prodavač koji nije član našeg OPG-a? Tu osobu bismo prijavili i zasnovali s njom ugovor o radu ili studentski ugovor. Jesmo li dužni izdavati račun i imati fiskalnu blagajnu jer naš OPG nije porezni obveznik niti u sustavu PDV-a?

ODGOVOR

Prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo; prodaja putem kioska; prodaja putem automata; prigodna prodaja na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine; sve to može se obavljati samo na mjestima za koja je predstavničko tijelo grada ili općine dalo odobrenje (ispred kuće, u dvorištu).

Proizvode uzgojene na OPG-u mogu prodati krajnjem potrošaču ili kupcu/otkupljivaču nositelji i članovi na OPG-u upisani u Upisnik. Osim njih i zaposleni radnici na OPG-u. OPG nije u obvezi  izdati račun. Međutim, mora voditi Evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih proizvoda. I to bez obzira je li obveznik poreza na dohodak i bez obzira vodi li knjige ili je paušalista. Također i čuvati je na gospodarstvu najmanje dvije godine.

Na prodajnom mjestu mora biti istaknuto:oznaka s nazivom OPG-a, uz sebe imati iskaznicu ili Rješenje o upisu u Upisniku poljoprivrednika. Zatim dokaze o vrsti vlastitih poljoprivrednih proizvoda (rješenje o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, ekoloških proizvođača,  fitoupisnik, registar trošarinskih obveznika i dr. što je primjenjivo); naziv, mjerna jedinica i cijena za svaki proizvod,zapakirana roba – deklaracija/oznaka,vaga – baždarena  – potvrda; stanje robe (zadužnica/otpremnica)  za vlastite proizvode, obrazac evidencije prodaje vlastitih proizvoda; tekst: „ Cijenjeni potrošači svoje pisane prigovore možete poslati na adresu (puna adresa proizvođača) ili na mail ili fax (navesti)”.