Molim uputu na koji način izvaditi carinski evidencijski list? Živim u Metkoviću, a obrađujem zemlju u pograničnom području u Bosni i Hercegovini, uz samu granicu. Potrebno mi je rješenje Ministarstva poljoprivrede kako bih mogao u RH iz BIH, a prema potrebi, proizvedene poljoprivredne proizvode prevesti s evidencijskim listom u RH. Zanima me koja dokumentacija je potrebna kako bi ishodio navedeno?

ODGOVOR

Popis dokumentacije i podataka koje je potrebno dostaviti kako bi Ministarstvo poljoprivrede na zahtjev korisnika prava izdalo rješenje kojim mu odobrava unošenje određenog bilja koje je uzgojeno, proizvedeno ili upotrijebljeno u graničnom području susjedne treće zemlje.

U zahtjevu je potrebno navesti sljedeće podatke:

1. Ime i prezime

2. Adresu prebivališta

3. Osobni identifikacijski broj (OIB)

4. Telefonski broj za kontakt

5. Naziv susjedne treće zemlje u kojoj se nalazi zemljište ili objekt u njegovu vlasništvu korisnika prava

6. Vrstu(-e) bilja i/ili biljnog(-ih) proizvoda koje se namjerava unositi iz pograničnog područja susjedne treće zemlje

7. Namjenu bilja i/ili biljnog(-ih) proizvoda koje se namjerava unositi iz pograničnog područja susjedne treće zemlje

8. Približna količina bilja i/ili biljnog(-ih) proizvoda koja se namjerava proizvesti na svojem zemljištu ili objektu i koja se namjerava unijeti iz pograničnog područja susjedne treće zemlje (npr. xy kg krumpira, xy kg trešanja, xy kg salate… i sl.)

9. Vrsta nekretnine (zemljište ili objekt) koju posjedujete na obližnjoj lokaciji u Republici Hrvatskoj i susjednoj trećoj zemlji

10. Naziv katastarske općine i broj katastarske čestice na kojoj se nalazi obližnja lokacija u Republici Hrvatskoj i u susjednoj trećoj zemlji

11. Površinu obližnje lokacije u Republici Hrvatskoj i susjednoj trećoj zemlji

12. Granični prijelaz preko kojeg namjerava unositi bilje 

13. Druge podatke, ako to zatraži nadležna uprava.

Također je potrebno priložiti sljedeće dokumente (kopija):

1. Presliku važeće pogranične propusnice i

2. a) Izvadak iz zemljišne knjige ili

    b) Izvadak iz katastarskog plana.

Navedeno možete dostaviti na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb ili skenirano na adresu elektronske pošte HR_plant.health@mps.hr(preporučen način slanja). Ako šaljete podatke putem elektronske pošte, nije potrebno dostavljati podatke i pismenim putem. Dodatno napominjemo kako se za izdavanje rješenja ne uplaćuje upravna pristojba i kako svako izdano rješenje vrijedi do 31. prosinca tekuće godine, odnosno do zadnjeg dana važenja pogranične propusnice ako pogranična propusnica važi kraće od 31. prosinca tekuće godine (rješenje se izdaje za svaku kalendarsku godinu zasebno).