Je li suncokret spada pod uljarice ili pod cvijeće i ukrasno bilje?

ODGOVOR

Suncokret (Helianthus annuus) se uzgaja kao uljarica u klimatskom području gdje kao takav uspijeva. Postoje sorte  (kultivari) niskog rasta koji se mogu uzgajati kao biljke za rez (cvijeće), ako se sade u redove koji su barem 50 cm razmaka.