Koji je vremenski razmak između grubog i finog filtriranja bijelog vina?

Prije filtracije uputno je provesti bistrenje mladog vina, kako bi se iz vina izdvojile grube nečistoće i termolabilne bjelančevine. Između predfiltracije, kada koristimo slojnice (filter ploče) za grubo filtriranje i fine filtracije treba proći 20 dana kako bi se vino stabiliziralo. Filter ploče za pločasti filter, odabiru se prema vrsti zamućenja vina. Prema poroznosti ploče su označene brojevima i slovima. (Svaki proizvođač filter ploča ima svoje oznake). Za jače zamućena vina, koriste se ploče s većim porama, jer u suprotnom, ako bi kod takvog vina koristili finije ploče sa sitnijim porama došlo bi do brzog začepljenja.

Finije ploče sa sitnim porama, mogu spriječiti čak i prolaz mikroorganizama – to je svojstvo tzv. EK ploča. Naziv su dobile kraćenjem njemačke riječi Entkeimung što znači otklanjanje klica ili sterilizacija. Umjesto sterilne filtracije može se provesti i mikrofiltracija, koja se naziva ultrafiltracijom. To je postupak fine filtracije pomoću membrana, a služi za otklanjanje mutnoća čija je veličina veća od 0,2 mikrona. Prema tome ne prolaze stanice kvasca i bakterija čiji se promjer kreće od 0,3 do 1,5 mikrona. Prema tome učinak ove filtracije je izvanredan.