U okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., mjere C1.5 R4 Unapređenje sustava doniranja hrane u RH, objavljen je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5.R4.I1-Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane, koji je od 5. travnja 2024. otvoren za prijave.

Za provedbu poziva su osigurana EU sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u iznosu od 2.090.000,00 eura, od čega je:
o          1.081.307,00 eura namijenjeno za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane,
o          1.008.693,00 eura namijenjeno za infrastrukturno opremanje banke hrane.


U Pozivu su definirani ciljevi, uvjeti i postupak dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane. Bespovratna sredstava namijenjena su projektima usmjerenim na jačanje infrastrukturnih kapaciteta posrednika u lancu doniranja hrane za prihvat, skladištenje i distribuciju donirane hrane. Detalji o pozivu su dostupni na portalu e-NPOO na https://fondovieu.gov.hr/pozivi/22. Prijave je moguće podnijeti završno sa 5. travnja 2024. do 17 sati.


Ovo je drugi takav poziv kojim se prije svega želi omogućiti prijava projektnih prijedloga za infrastrukturno opremanje banki hrane u županijama u kojima takvo opremanje nije provedeno na temelju prvog poziva. Nadalje, poziv je usmjeren i dalje na infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane.


Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za  ulaganje C1.5 R4-I1 – infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane je objavljen 30. lipnja 2022. godine, na temelju kojeg je sklopljeno 50 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 1,95 milijuna eura te isplaćeno 1,77 milijuna eura. Konkretno, za uspostave banke hrane su sklopljeni i provedeni ugovori u sljedećim županijama: Grad Zagreb, Virovitičko-podravska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i Karlovačka županija.

Financira EU: Next generation EU

Foto: Ministarstvo poljoprivrede