U 2020. godini Ministarstvo poljoprivrede isplatilo je ukupan iznos potpora u visini od 6.992.310.038 kuna, što je za 20% odnosno 1.160.140.667 kuna više u odnosu na sredstva isplaćena u 2019. godini.

Od ukupno isplaćenih potpora u 2020. godini, sredstvima Europskih fondova financiran je iznos od 5.500.902.514 kuna što je za 23% (1.038.666.943 kuna) više u odnosu na prethodnu godinu, najveći iznos s najvećim udjelom EU sredstva do sada.

Naime, 2020. godine je u posljednjim danima hrvatskog predsjedanja promijenjena Uredba (EU) 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kojom je omogućena mjera 21  „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ te kojom se hrvatskim poljoprivrednicima stavilo na raspolaganje dodatnih 360 milijuna kuna. Zahvaljujući dijelom COVID mjerama pomoći sektoru vinarstva kroz mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i Potpora za krizno skladištenje vina ovogodišnja Vinska omotnica ima najveće iskorištenje do sada, čak 94% odnosno u hrvatsko vinarstvo i vinogradarstvo uloženo je u 2020. godini oko 76 milijuna kuna. Dodatno, izmjenama i dopunama Uredbe o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, a u cilju ublažavanje posljedica pandemije COVID-19, predviđene su mjere u iznosu od 180 milijuna kuna u okviru tri prioriteta Unije odnosno za sektor gospodarskog ribolova na moru (koćarski i plivaričarski ribolov), akvakulturu i preradu proizvoda ribarstva i akvakulture.

Također, u 2020. godini isplaćeno je u okviru ZPP izravnih plaćanja poljoprivrednicima 3.042.343.463,00 kuna odnosno 121.339.496,00 kuna više nego u 2019. godini.

Sredstva državnog proračuna su maksimalno preusmjerena na financiranja nacionalnih programa potpora te je isplaćen iznos u visini od 1.491.407.524 kuna što je za 9% odnosno za 121.473.723 kuna više nego 2019. godine.

 class=