Otpad od hrane je globalni problem. Nastaje iz različitih razloga kroz cijeli lanac opskrbe hranom. Od primarne proizvodnje, prerade i proizvodnje, distribucije, skladištenja i prodaje, ugostiteljskih objekata i institucionalnih kuhinja do kućanstava.

Poticanje smanjenja nastajanja otpada od hrane jedna je od mjera Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. (Narodne novine, br. 61/19) On predstavlja doprinos cilju 12.3 održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Tj. postizanju smanjenja globalnog otpada od hrane po glavi stanovnika na maloprodajnoj i potrošačkoj razini za 50% i smanjenju gubitaka hrane u proizvodnim i opskrbnim lancima do 2030. godine. Cilj je podizanje svijesti vezano uz problem prekomjernog bacanja hrane i promicanja odgovornosti svih dionika lanca opskrbe hranom. Potrebno je provesti niz aktivnosti u svrhu promjene navika i ponašanja ljudi prilikom rukovanja hranom.

-Prema hijerarhiji gospodarenja otpadom od hrane, prednost se daje upravo sprječavanju nastajanja otpada od hrane. To znači učinkovitu proizvodnju, preradu, skladištenje, prodaju i ostalu distribuciju hrane uz minimalno stvaranje viškova. S obzirom na specifičnosti te različite razloge gubitaka hrane i nastajanja otpada od hrane, svaka faza od proizvodnje, prerade, distribucije do konzumacije hrane zahtijeva različite pristupe u prepoznavanju uzroka i načina rješavanja problema prekomjernog bacanja hrane. Stoga je Ministarstvo poljoprivrede izradilo sektorske vodiče. U njima se naglasak stavlja na preduvjete i dobre prakse. Njima se može spriječiti nepotrebno bacanje hrane po pojedinim fazama lanca opskrbe hranom. Budite informirani, odgovorni i solidarni – hrana nije otpad!, izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Vodič za smanjenje otpada od hrane u primarnoj proizvodnji namijenjen je proizvođačima hrane u prvoj fazi lanca opskrbe. Služi kao pomoć u razumijevanju razloga nastajanja otpada od hrane. To uključuje i gubitke koji nastaju na polju te nudi rješenja za unaprjeđenje poslovanja i smanjenje gubitaka i otpada od hrane. To će smanjiti troškove i pozitivno utjecati na okoliš.

Vodič za smanjenje otpada od hrane u proizvodnji i preradi hrane namijenjen je prehrambenoj industriji. Služi kao pomoć u prepoznavanju i razumijevanju razloga nastanka otpada od hrane po pojedinim fazama tehnološkog procesa kao i preporuke za njegovo smanjenje.

Namjera je da sektorski vodiči postignu svoj cilj i omoguće stvarno mijenjanje stavova u vrednovanju i rukovanju hranom. Osim spomenuta dva vodiča već su objavljeni sektorski vodiči za smanjenje otpada namijenjeni sektorima trgovine te ugostiteljstvu i institucionalnim kuhinjama.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje