fbpx
24.3 C
Zagreb
Nedjelja, 1 listopada, 2023
Naslovnica Autori Postovi od Ivana Puhelek, dipl.ing.

Ivana Puhelek, dipl.ing.

Avatar
1 POSTOVI 0 KOMENTARI
Znanstveni novak na Agronomskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo. Znanstveni interesi vezani su joj uz aromatski profil vina, utjecaj kvasaca na kakvoću vina i klonsku selekciju vinove loze. Ivana Puhelek rođena je 11.04.1984. godine u Zagrebu. Živi u Svetom Ivanu Zeline gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2009. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo na temu „Ampelografske karakteristike klonskih kandidata sorte Kraljevina (Vitis Vinifera L.) u 2008. godini“. Od 2011. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje aktivno sudjeluje u izvedbi nastave na modulu prediplomskog studija: Vinarstvo, te na tri modula diplomskog studija: Kemija mošta i vina, Tehnologija vina, Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina. Uže područje znanstvenog rada joj je vinarstvo. Suradnik je na projektu Agronomskog Fakulteta, Zagrebačke Županije, i Grada Svetog Ivana Zeline: „Klonska selekcija kultivara Kraljevina (Vitis vinifera L.)“ u sklopu kojeg radi i doktorsku disertaciju naslova: „Sastav aromatskih spojeva, aminokiselina i organskih kiselina u vinima klonskih kandidata kultivara Kraljevina (Vitis vinifera L.). Osim toga bila je suradnik na znanstvenom projektu „Uzroci netipične arome starenja vina“, stručnim projektima Zagrebačke županije „Poboljšanje kakvoće proizvoda od jabuka i kupina – proizvodnja vina od jabuka i kupina“, „Utjecaj folijarne gnojidbe aminokiselinama na kakvoću vina Kraljevina“. Do sada kao autor ili koautor ima objavljeno 7 znanstvenih radova od kojih su 2 rada iz skupine a1, 2 radova iz skupine a2, te 3 radova iz skupine a3. Stručna djelatnost ogleda se u tridesetak članaka objavljenih u domaćimm časopisima. Od 2014. godine ovlašteni je predavač Ministarsva poljoprivrede, gdje trenutno sudjeluje u edukaciji iz programa „Održiva uporaba pesticida“.     .