Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022. Sve kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2022. iznosi 4.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja. I to u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih prijava veći od navedenih raspoloživih sredstava. Intenzitet sufinanciranja iznosi do 70 % prihvatljive premije osiguranja. Prihvatljivi prijavitelj je lovoovlaštenik koji ima valjani ugovor o pravu lova.

Prijavitelj mora imati uredno ispunjene obveze prema davatelju prava lova i obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave. Protiv prijavitelja i odgovorne osobe ne smije se voditi kazneni postupak. Ne smiju biti pravomoćno osuđeni za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; (Narodne novine, br. 26/15 i 37/21).
Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija. Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.

Natječaj je otvoren od 14. veljače 2022. do raspodjele predviđenih sredstava, a najkasnije do 15. studenoga 2022.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje