fbpx

Pravni savjeti

Imate pitanje koje nam želite postaviti u ovoj kategoriji ? Kliknite ovdje: klik

Nelegalna nadogradnja od strane susjeda

0
Moj susjed je počeo nekakvu dogradnju što mi se baš i ne sviđa, a znam da nema nikakvih papira u vezi nadogradnje, pa me zanima, ako ga prijavim, da li će on to moći legalizirati. Nismo si nešto dobri, a žao bi mi bilo da mora rušiti.

Kako vratiti sredstva za otplatu tuđeg kredita?

0
Očuhu sam bio jamac za kredit, koji nije plaćao te sam ga otplaćivao oko 3 godine i platio cca 50 000 kuna. Očuh ima nekretninu na sebi, odnosno banka po tom kreditu je izvršila zabilježbu. Ako se zaposlim, uredno mi se šalje ovrha na plaću. Od banke sam zatražio da pošto sada nije u mogućnosti se naplatiti od mene, da proda stan na koji je izvršila zabilježbu iz razloga što je dug kredita oko 17 000 kuna, neplaćenih rata. Preostaje još oko 6000 eura glavnice, što je meni u tom slučaju učiniti?

Darovana nekretnina može ući u ostavinsku masu

0
Darovnim ugovorom roditelji su mi dali stan, ali sad mi predlažu da ga raskinemo. Nisam pristala jer za to nemaju nikakva razloga. U tom stanu živim sa svojom obitelji više godina i puno sam uložila u njega. Inače, s roditeljima sam u dobrim odnosima, ali se umiješao brat koji bi htio naslijediti stan. Zanima me pod kojim se uvjetima može raskinuti darovni ugovor i kakva su moja prava?

Što je to višegodišnje rješenje Hrvatskih voda?

0
Primio sam obavijest o stanju duga od Hrvatskih voda s napomenom da je rješenje koje sam primio 2011. g. višegodišnje. Da li postoji mogućnost donošenja “višegodišnjeg” rješenja? Kod mene se u međuvremenu promijenila stambena površina – kome trebam prijaviti tu promjenu?

Zemljište u jednoj, OPG u drugoj županiji, gdje i kako dobiti...

0
Ekološki sam proizvođač, sjedište OPG-a je u jednoj županiji, a zemljište se nalazi u drugoj županiji. Ni u jednoj županiji ne mogu ostvariti poticaje jer obje uvjetuju da su i sjedište OPG-a i zemljište u istoj županiji. Kome se osim županijama mogu obratiti?

Sadnice ne odgovaraju deklaraciji, kome prijaviti?

0
Zasadio sam 3,5 ha lijeske. Sadnice sam kupio kod dva poznata dobavljača. Znatan broj sadnica uopće nije sličan deklariranoj sorti. Reklamirao sam sadnice, ali su dobavljači odbili svaku odgovornost. Nepravilnosti sam uočio u prvoj berbi. Imam li pravo na neku odštetu, kako da je procijenim, kada nastupa zastara i kolike su šanse da uspijem u tom procesu?

Stara drvarnica, kako prijaviti izgradnju nove i upisati se kao vlasnik?

0
Vlasnik sam kuće koja je u dvorištu imala drvarnicu koja se sama srušila 1977. g. Želim na tom istom prostoru sagraditi garažu, ali su mi rekli da ne mogu podnijeti zahtjev za gradnju ako nisam vlasnik zemljišta. Na toj nekretnini ima devet suvlasnika od kojih nas je još troje na životu. Zanima me koji je postupak da u zemljišnim knjigama sredim zemljišno-knjižno stanje tako da sam upisan kao jedini vlasnik?

Problem odvodnje oborinskih voda i kanalizacije

0
Vlasnica sam zemljišta uz državnu cestu koja se rekonstruira i uz koju je sagrađen nogostup bez odvodnje oborinskih voda. Postoji i stari “vodonaplavni” kanal neodržavan godinama, u koji su stanovnici priključili preljeve septičkih jama pa sadržaj izbija i stvara smrad. Rekonstrukcijom ceste vode bi trebale biti svedene u taj stari kanal koji je preplitak i neadekvatan pa će dolaziti do većih problema s odvodnjom. Od lokalne samouprave smo tražili očitovanje, ali su nam odgovorili da nisu nadležni za taj problem. Kome se možemo obratiti?

Izračun prijevremene mirovine

0
Rođena sam 1. 11. 1955., a u lipnju 2012. ću imati 29 godina mirovinskog staža. Kada stječem pravo na prijevremenu starosnu mirovinu i koliko će mi ta mirovina iznositi, ako primam plaću 5000 kn?

Razvod i nagodba o uzdržavanju

0
Nakon 26 godina braka razveo sam se 2009. godine. Bivša supruga i ja po njenoj tužbi sklopili smo nagodbu o uzdržavanju koja je ispunjena 10/2010. godine. Stigla mi je tužba o daljnjem uzdržavanju. Razlog – nezaposlena supruga, dužina braka i neuka stranka, iako je supruga imala odvjetnika. Do kada tako? Pa to je doživotna robija!

Kupnja državnog zemljišta i prava dosadašnjeg najmoprimca

0
Kupili smo državno poljoprivredno zemljište na kojem još dvije godine pravo zakupa ima dosadašnji zakupoprimac. Da li kao novi vlasnici imamo pravo naplaćivati zakup od tog zakupoprimca za te dvije godine?

Predugo čekanje sudskog vještaka i što učiniti?

0
Sudskog vještaka kojeg trebam radi osiguranja dokaza čekamo 20 mjeseci. Već sam bio kod predsjednika suda, njegova zamjenica je rekla da ne može ništa osim poslati požurnicu. To je bilo prije 6 mjeseci. Koliko se razumijem, to je izvanparnični postupak i nije mi jasno zbog čega treba toliko vremena da bi vještak izašao na teren. Da još napomenem, sud je odredio vještaka početkom zahtjeva, ali njemu ni traga ni glasa.

Zastara potraživanja za sudske troškove u parnici

0
Suprug je 2002. g. dobio rješenje temeljem kojeg je trebao platiti sudske troškove u parnici. U međuvremenu je umro, a od mene traže da platim te troškove. Znam da je zastara takvog potraživanja 10 godina, što će se navršiti u lipnju 2012. g. pa me interesira da li sam nakon lipnja 2012. g. dužna plaćati te troškove?

Plaćanje komunalne naknade za derutni objekt

0
Jesam li dužan plaćati komunalnu naknadu za derutan i nenastanjen objekt, ako sam održavam javnu površinu, koje su obveze Gradske uprave prema redovnim platišama komunalne naknade?

Korištenje starog godišnjeg odmora pri prelasku u novu tvrtku

0
Nakon porodiljnog prešla sam iz jedne tvrtke u drugu i ostao mi je čitav stari godišnji. Dakle, nisam ga koristila u staroj firmi nakon porodiljnog nego sam počela raditi u novoj firmi. Znam da se to prije moglo prebacivati, ali sad vidim da se 2011. g. zakon promijenio, no nisam sigurna da li se to odnosi na moj slučaj. Mogu li sad u novoj firmi koristiti stari godišnji ili sada sve kreće iz početka kao kad se prvi put zaposliš?

Podjela imovine i djeca u izvanbračnoj zajednici

0
Živim u izvanbračnoj zajednici koju namjeravam raskinuti. Kod dečka živim četiri godine, imamo dva malodobna sina. Da li moramo ići na sud zbog djece, kako se rješava stambeno pitanje i kako to uopće ide u ovakvoj situaciji?