Koja Yara gnojiva se mogu koristiti za folijarnu prihranu presadnica u proizvodnji presadnica i u kojoj koncentraciji? Zanima me trgovački naziv gnojiva.

ODGOVOR

Usvajanje hraniva preko korijena ne zadovoljava uvijek optimalne i nužne potrebe biljaka. Dva su najčešća razloga zašto je usvajanje hraniva preko korijena otežano. Prvi razlog je nedovoljno hraniva u tlu/supstratu, a drugi razlog je nemogućnost preuzimanja hraniva zbog nepovoljnih čimbenika okoline. Iz tih razloga potrebno je nadoknaditi potrebnu količinu ishranom preko lista. U praksi, folijarna gnojidba primjenjuje se kad je otežano usvajanje hraniva preko korijena zbog antagonizma ili inaktivacije, ili je duže razdoblje niska temperatura ili previše vlažno tlo/supstrat, ako su povećane potrebe za hranivima. Folijarnoj prihrani presadnica treba pristupiti s puno pažnje jer imaju malo lisne mase koja je krhka i nježna. Prednost kod odabira folijarnih gnojiva dajemo Yara Vita folijarnim gnojivima koja su dostupna u praškastim i tekućim formulacijama. Gnojiva sadrže dodatne tvari za poboljšanje natopljenosti, prijemčivosti i usvajanja čime se povećava djelovanje. Yara Vita folijarna gnojiva mogu se miješati s gotovo svim poznatim sredstvima za zaštitu bilja. Za folijarnu gnojidbu presadnica preporučujemo: Yara Vita Frutrel posebnu formulu s visokim sadržajem više hranjivih elemenata u dozi 1,5 – 2 ml/l vode, Kristalon Special 18-18-18 + ME formulacija specijalna za folijarnu gnojidbu i gnojidbu navodnjavanjem u dozi 1g/l vode, Albatros Universal 21-21-21 + ME specijalno NPK gnojivo namijenjeno isključivo za folijarno tretiranje. Gnojivo je visoke čistoće i niskog EC. Brzo prodire u list i prikladan je za prihranu presadnica bez sustava za navodnjavanje. Primjenjuje se u dozi 1 g/l vode.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje